Tidigare i somras stod det klart att ArcGIS 10.5 nu är certifierad för fler än 30 standarder enligt OGC, den internationella organisationen för standardisering av geospatiala tjänster. Certifikaten täcker en mängd av OGC:s standarder och gör det enklare för kunder att samarbeta.

De OGC-standarder som Esri har implementerat i ArcGIS 10.5 gör det enklare att dela kunskap om platsbaserat data, inom ett företag såväl som med andra organisationer som använder OGC-standardiserad mjukvara.

– Syftet med att certifiera för OGC-standarder är att öka samarbetsmöjligheterna mellan systemkomponenter samtidigt som de tekniska riskerna minskar, säger Mark Reichardt, vd för OGC, Open Geospatial Consortium. Köpare uppskattar att en produkt fungerar med en annan som är baserad på samma OGC-standard, oavsett vem distributören är. Esri har varit en aktiv medlem av OGC länge och är hängiven de öppna standarderna. Det är tydligt i deras senaste produktrelease, som kvalificerar för över 30 OGC-standarder, menar han.

Aktiv medlem sedan länge

– På Esri efterlever man idén om en öppen plattform för att möta de mål kring implementering som kunderna har. Därför har standarder en viktig roll för att möjliggöra samarbetsformer. Esri har varit medlem i OGC länge och deltagit i otaliga OGC-sponsrade initiativ, med syftet att öka kompatibiliteten mellan olika tillverkares produkter.

– Esri har länge varit en supporter till OGC och dess standardiseringar, säger Jack Dangermond, vd för Esri inc. OGC:s arbete är viktigt för våra kunder, där många litar till möjligheten att utbyta information mellan flertalet produktimplementationer. Vi har varit en aktiv medlem av OGC från första början, fortsätter Jack.

Ovanligt många certifikat

Det känns oerhört roligt att vår teknik uppmärksammas på det här viset. Att certifiera för över 30 standarder är väldigt ovanligt, även för open source-produkter som annars kan vara starkare på antalet certifikat än kommersiella produkter, säger Lars Backhans, vd på Esri Sverige.

ArcGIS är nästa generations analysteknologi för innovativa organisationer. Den kommer vid en tidpunkt när myndigheter, kommuner och företag kämpar med att göra något produktivt av verksamhetsdata, big data och Internet of Things. ArcGIS ger användarna insikt och möjlighet att dela kunskap intuitivt i alla slags verksamheter, organisationer och industrier, offentliga såväl som privata.

Läs mer om Esris åtaganden kring öppen teknologi här.