En bild säger mer än tusen ord. En karta kan göra bildens arbete lika bra. Därför har Helsingborg gjort en kartfilm i 3D av hur staden kommer se ut efter en stor ombyggnation av sin paradgata. Och det är bara ett av flera exempel kring hur staden kommunicerar med kartans hjälp.

En stor utmaning för alla städer och kommuner är att kommunicera med sina medborgare om vilka beslut man fattar och varför. Den interna strukturen har ofta ett behov som är ännu större och mer komplext. Med kartor som visar var, när och varför erbjuds en tydlighet som ökar förståelse och förenklar beslutsfattande och processer.

Det utnyttjar Helsingborg stad.

När staden beslutade att en ombyggnation av stadens paradgata – Drottninggatan och Järnvägsgatan – var nödvändig för att möta en ökande befolkning, ville man kunna visa upp det färdiga resultatet för medborgarna. En 3D-film skulle kunna göra just det.

– Det kostar mycket att ta fram en sådan här film från externa företag så jag sa att jag kunde testa att göra det, berättar Cleber Domingos Arruda som är GIS-ingenjör i Helsingborg stad.

Mycket att lära

Efter ett par månaders arbete och experimenterande blev filmen klar i juni 2017. Filmen tar betraktaren på en spännande resa in i framtiden och visar med färgglad enkelhet hur staden kommer se ut när ombyggnationen av paradgatan är klar.

Eftersom det var första gången Cleber gjorde en 3D-film var det mycket att lära. Bland annat deltog han på onlinewebbinar och kurser inom ArcGIS. Hans ansträngningar gav resultat och filmen har hittills bara fått lovord. Det är svårt att gissa att det är ett första försök.

Imponerande film

Självaste grundaren till ArcGIS, Jack Dangermond i USA, var så imponerad av filmen att han visade ett klipp ifrån den under Esris årliga användarkonferens i Kalifornien en månad efter filmens färdigställande 2017. Konferensen är ett tillfälle där runt 16 000 användare av ArcGIS från hela världen samlas.

Cleber, vill du göra fler 3D-filmer i framtiden?
– Ja. Då ska jag försök att använda lite färre program och göra ännu mer i ArcGIS Pro, för att kunna göra ännu bättre visualiseringar, säger han.

Karta till stort och smått

Kommunikationen mot invånarna är en stor och viktig del, men en minst lika stor del är det interna kommunikationsarbetet och mellan bolag inom förvaltningen.

Klara Århem är också GIS-ingenjör i Helsingborg. Hon berättar hur Trafikenheten behövde se var det var lämpligt att sätta ut pollare; en permanent konstruktion som kan fungera som väghinder eller som fartyg och båtar kan bindas fast vid och förtöjas i hamnområden.

Då använde vi en karta så att alla fick samma nulägesbild, och kunde se var det redan fanns pollare, var det nyligen satts upp och var det saknades, beskriver Klara.

Det är ett enkelt men effektivt exempel på hur en interaktiv karta kan förenkla ett projekt.

Samordnar, effektiviserar och sparar pengar

Ännu mer till sin rätt kommer kanske kartorna när de lyfts in och används i större sammanhang. Till exempel har Helsingborg en karta för projektsamordning där berörda parter kan se vilka projekt som är tänkta för framtiden. På så vis kan de samordna sina insatser kring ombyggnationer, omläggning av gator, utbyte av fjärrärme och annat.

– Det minskar kostnaderna för staden och gynnar i förlängningen befolkningen även om det inte är något just de kan se, säger Klara.

Varför är ni i Helsingborg så långt framme inom GIS? 
– Vi har en ledning som är med på spåret, som tycker det är viktigt med samarbete mellan förvaltning och bolag och som stöttar digitalisering. Vi känner att vi har ett stöd i det vi gör. Vi på GIS-enheten interndebiterar inte heller. Det gör att våra kollegor vågar fråga även om småsaker. Det utvecklar vår egen verksamhet och visar behov eller lösningar vi kanske inte hade sett annars, berättar Klara.

GIS en naturlig del

Staden har inget klubbad plan för hur man ska öka GIS-användandet ytterligare inom förvaltningen. Kanske för att det inte behövs? Man verkar nämligen ha nått en punkt där verksamheten börjat tänkta och samordna GIS-arbete och datainsamling ändå.

– Det har blivit så att någon kanske identifierar att en avdelning sitter på kartmaterial och geodata som liknar ens eget men inte är exakt samma – då ser man till att samordna datat så det bara finns på ett ställe, säger Klara.

Kollegor deltar även löpande på ArcGIS-Onlinekurser, och webbutvecklarna lär sig mer ArcGIS allt eftersom.

– Fler och fler använder webbkartor och på så vis vidgar vi också användningen av GIS i organisationen, säger Klara.

I Helsingborg har GIS helt enkelt börjat bli något positivt som sitter i väggarna.