Kartapp ger Försvarsmakten koll på markanvändning

  • Annelie Strand, Försvarsmakten

Det moderna GIS:et

Kartapp ger Försvarsmakten koll på markanvändning

Förberedelserna inför Aurora 17, den största Försvarsmaktsövningen i Sverige på över 20 år, var omfattande. Inte minst krävdes inventering av stora mängder markytor och omfattande kontakter med markägare. Under övningen behövde man även säkerställa att eventuella markskador kunde rapporteras in på ett kvalitetssäkrat sätt.

Det är idel lovord när Försvarsmaktens personal på avdelningen Mark och Miljö på I19 i Boden berättar om användandet av kartappen Collector.

Med Collector säkrade vi att rapportering kunde ske direkt och med god kvalitet. Det gjorde att vi kunde effektivisera skadehanteringen som tidigare skett med pappersblanketter. Vi minskade också risken för dubbelarbete, både vid rekognosering och skadehantering, då vi arbetade utifrån ett gemensamt arbetsunderlag som kontinuerligt uppdaterades.

Det berättar Annelie Strand som har lett arbetet med införande av Collector i Försvarsmakten. Hon är till vardags miljöhandläggare vid I 19 i Boden.

– Det var en revolution och en stor möjlighet. Jag vill inte vara utan det en minut, säger kollegan Tomas Blom.

Inspiration från annan övning

Tanken att införa Collector som stöd vid övningar kommer från den norska övningen Cold Response 16 där appen användes för att dokumentera markskador som uppstått under övningen.

Då många och tunga fordon rör sig längs vägar och i terräng uppstår ibland skador på vägräcken, vegetation, vägbelag och liknande. Redan ute i fält kunde de norska kollegorna fota och dokumentera en uppkommen skada, få kvalitetssäkrade positioner via GPS och markera platsen för skadan direkt på kartan.

Annelie och Tomas med kollegor insåg snabbt potentialen det innebar för arbetet inför och under egna övningar i Sverige. Den kommande övningen Aurora 17 var ett perfekt tillfälle genomföra ett projekt av tekniken på prov och försök.

Digitaliserat och uppdaterat direkt

Tillbaka från Cold Response i Norge påbörjades arbetet med att införa Collector som stödverktyg för mark- och miljö samt övningsledning inför Aurora 17 i Sverige.

– Med Collector var allt digitaliserat och uppdaterat direkt, med bättre kvalitet på insamlade data då modellen stödjer en enhetlig insamling, berättar Annelie.

Enhetlig insamling innebär att det bland annat finns förprogrammerade kategorier, stavningar och definitioner som varje användare väljer vid rapportering. Det gör att man inte behöver leta efter olika varianter eller stavningar på ett visst ord efteråt och det bli lättare att bearbeta datan. Kort uttryckt så säkerställer det kvalitén på insamlade data.

Största övningen krävde mer mark

Hösten 2017 genomfördes Aurora 17, den största Försvarsmaktsövningen i Sverige på över 20 år. Övningen genomfördes inte bara på Försvarsmaktens övnings- och skjutfält, utan till stor del på civil mark.

En viktig del i det förberedande arbetet gick ut på att rekognosera vilka områden i terrängen som var lämpliga att utföra övningsmoment på, och att avtala om marknyttjandet med respektive markägare.

Användes även under övning

Arbetet med Collector slutade inte när rekognoseringen var över. Tekniken användes även under genomförandet, där skador noterades på motsvarande sätt som hade skett i Norge.

– Collector gav bra översikt för övningsledningen och för mark- och miljöorganisationen. Vi kunde föra in den direkta geografiska kopplingen mellan skador och markägare samt överenskommelser med berörda markägare, säger Annelie.

– Det gick att se om någon redan hade pratat med en viss skadedrabbad och när, så att man inte behövde göra det igen. Det gick även att se när skadan blivit reglerad och vem som hade gjort det. Det sparade mycket kraft, menar Tomas.

Dialog viktig

Det var viktigt för Försvarsmakten att ha en bra dialog med markägare som upplåtit sin mark.

– Det är bättre att vi kan höra av oss och berätta att en skada uppstått och reglera de, än att den skadedrabbade upptäcker den först och kommer till oss, säger Annelie.

Under övningen hade man uppåt 80 användare ute samtidigt. Stig Palmgren var en av dessa.

– Collector var ett stort lyft. Jag som är gammal och knappt datakunnig kunde hantera den. Kunde jag så kan vem som helst, säger han.

Om skribenten: Pernilla Lindblom - Marknadskommunikatör

Kartor är snygga, informativa och kan ofta ge en oöverträffad översikt. Det var den kombinationen som tidigt lockade Pernilla Lindblom till kartans underbara värld. Kombinerat med den moderna tekniken som geografiska informationssystem erbjuder kan kartorna idag berätta så mycket mer och bli tillgänglig för fler, något hon gärna vill hjälpa fler att dra nytta av.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev