Det har aldrig varit viktigare att inte hamna på efterkälken i den tekniska utvecklingen och användningen av sina system och programvaror. Vi erbjuder stöd i olika former som underlättar steget in i den framtid som är nu med ArcGIS, både för dig personligen och för din organisation.

5 konkreta råd för att ta nästa steg med ArcGIS

1. Skapa en gemensam destinationsportal för all geografisk info i hela organisationen

Web GIS är den moderna arkitekturen som tar hävstång på den tekniska utvecklingen och som möjliggör för hela organisationen och att dra nytta av GIS i sin vardag.

2. Börja använda ArcGIS Pro

ArcGIS Pro är den moderna desktop-produkt du behöver i din verktygslåda, och dessutom ArcMaps självklara arvtagare.

3. Använd appar för verksamhetens behov

Att hitta de fokuserade lösningar som ger snabb effekt i just din organisation är nyckeln till att driva utveckling framåt.

4. Skapa kartor och appar som gör skillnad för din organisation

Många organisationer har visserligen en lång tradition av att använda GIS, men trots det är GIS:et alldeles för ofta en starkt underutnyttjad resurs.

5. Håll dig uppdaterad och utbildad

Kompetensutveckla dig själv på en kurs på plats hos oss eller gå en kurs online. För organisationer som vill driva utvecklingen framåt finns olika former av workshops och kick-startpaket, men också möjligheten till skräddarsydda kurser: