Esri och Autodesk har inlett ett samarbete för att kombinera styrkorna med sina GIS- respektive BIM-produkter. Det ska göra det enklare för ingenjörer, arkitekter och andra inom byggnation och infrastruktur att genomföra alla delar av ett projekt.

Esri och Autodesk vill skapa en brygga mellan sina respektive produkter inom GIS och BIM (byggnadsinformationsmodeller). Det är bakgrunden till beslutet att ett ingå ett samarbete.

Målet är att synka ArcGIS från Esri och BIM-produkter från Autodesk så att aktörer inom byggnation, fastighet och infrastruktur enklare kan visualisera alla delar av sina projekt, från detaljnivå till övergripande skala.

När man till exempel inte behöver byta programvara eller spendera tid på krångliga datakonverteringar löper arbetet helt enkelt smidigare. Det är en naturlig följd av att kunna kombinera sina data och dra nytta av varandras information.

Placerar objekten i sitt sammanhang

BIM tillhandahåller verktyg som gör det möjligt att planera och visualisera projekt i detalj. Det kan handla om till exempel vägar, skolor eller hus. GIS:et å sin sida sätter ett objekt i sin tänkta miljö och ger en översiktlig bild.

Det är här, i brytpunkten mellan BIM och GIS, som Autodesk och Esri vill skapa en mer sömlös upplevelse, och dra bättre nytta av båda produkternas specialiseringar.

Att se detaljerade objekt i relation till befintlig miljö gör att kunder, kommuner och andra intressenter får en bättre bild av slutresultatet. Det är värdefullt när genomförandet av ett projekt ska motiveras för beslutsfattare och fastighetsägare, men även inför samhället i stort.

Positiv påverkan på samhället

– För att möta dagens och framtidens utmaningar med befolkningsökning, urbanisering och klimatförändringar behöver vi ändra och effektivisera vårt sätt att forma våra städer, säger Lars Backhans, vd på Esri Sverige.

Samarbetet innebär i förlängningen att Esri och Autodesk tillsammans kommer kunna erbjuda aktörer i branschen mer exakta sätt att skapa, bygga och bygga om, samtidigt som samhälls- och klimatutmaningarna matchas.