Inspireras av hur andra jobbar med Operations Dashboard

  • Operations Dashboard for ArcGIS - brottsstatistik

Det moderna GIS:et

Inspireras av hur andra jobbar med Operations Dashboard

Ett bra sätt att få koll på möjligheterna med Operations Dashboard for ArcGIS är att se vad andra gör. Hämta inspiration utifrån dessa snygga, informativa och lättförståeliga dashboards.

Visar kvalitén på badvattnet

Här utför man mätningar i syfte att kartlägga vattenkvaliteten. Vi ser vilka sjöar som har belagts med badförbud och vilken typ av förorening som ligger till grund för förbudet. Kartan gör det enkelt för människor att se status på sina favoritbadplatser.

Operations Dashboard for ArcGIS - vattenkvalitet

Se: Water Quality Dashboard

Se snöplogen i realtid

Alla som arbetar med någon typ av förvaltning av vägar och gångstråk vet att det under vinterhalvåret kommer en mängd frågor och synpunkter rörande snöröjningen. I denna dashboard syns det tydligt var snöplogarna befinner sig i realtid och status för olika vägar. Genom att kombinera denna information med klagomål går det snabbt att bilda sig en uppfattning om hur vissa vägar ska prioriteras, eller kanske se att anmälda skador på egendom trots allt inte alls är relaterat till snöröjningen…

Operations Dashboard for ArcGIS - snöröjning

Se: Snowplow Monitoring Dashboard

Ger en nulägesbild av stadens brottslighet

Denna dashboard ger med en modern kartografi en intressant bild av hur brottsligheten ser ut i realtid i staden Philadelphia, USA. När sker brotten? Vilken typ av brott är det? Var och när, inträffar de? Här kan du enkelt själv bilda dig en uppfattning hur det ser ut!

Operations Dashboard for ArcGIS - brottsstatistik

Se: Law Enforcement Dashboard

Se mer: Ännu fler bra exempel hittar du här.

Om skribenten: John Smaaland - f.d. produktmarknadschef

John Smaaland har arbetat med GIS i närmare 15 år. Han drivs av sin passion för nya innovativa lösningar som är i framkant av GIS-utvecklingen. Det faktum att han aldrig blir fullärd inom området är en annan orsak till intresset – det finns alltid ny kunskap att hämta. John lämnade Esri Sverige för nya utmaningar i oktober 2018.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev