GDPR, Esri Sverige och de produkter vi säljer och marknadsför

  • Tangentbord för dator, tangent med texten GDPR

Aktuellt

GDPR, Esri Sverige och de produkter vi säljer och marknadsför

Den 25 maj 2018 träder den nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Förordningen kommer att gälla i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. I och med den nya dataskyddsförordningen ställs helt nya krav på alla system och informationen som lagras i dem.

En mycket viktig del i förberedelserna inför GDPR för oss på Esri Sverige är att jobba tillsammans med Esri i USA för att förvissa oss om att de produkter och tjänster de levererar, d.v.s. ArcGIS, uppfyller kraven i GDPR.

Observera att i texten är det alltid Esri i USA som fortsättningsvis benämns som ”Esri”.

Esri insåg tidigt att GDPR var och kommer att bli en central del som ramverk för personinformationssäkerhet och har därför på bred front tagit sig an uppgiften på ett globalt sätt. ArcGIS kommer därmed att uppfylla kraven i GDPR när den träder i kraft 25 maj. Använd den här länken för att läsa mer om Esri och GDPR. För mer generell information kring Esris arbete med bland annat sekretess hänvisar vi till denna sida.

ArcGIS och GDPR

I arbetet med personuppgifter är det centralt att skilja på vilken part som kontrollerar och bestämmer hur uppgifterna används (personuppgiftsansvarig) och den som eventuellt hanterar uppgifterna på uppdrag av den som är ansvarig (personuppgiftsbiträde). När det kommer till relationen till Esri kan de vara både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträde.

För att ni ska kunna använda system och till exempel registrera online-användare så kommer Esri att bli personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. Den typen av personinformation kommer att hanteras i USA. Om ni laddar upp egna personuppgiftsdata i en tjänst som ArcGIS Online kommer Esri att bli personuppgiftsbiträde. I det senare fallet kan ni, om ni så önskar, teckna ett fördefinierat personuppgiftsbiträdesavtal med Esri. Här kan du läsa mer om personuppgiftsavtalet.

Om ni driftar ArcGIS i egen regi eller hos egna underleverantörer har Esri inget direkt personuppgiftansvar för produkten. Esri jobbar dock aktivt med att säkerställa att systemen uppfyller grundkrav inom dataskydd och säkerhet. Oberoende roll kommer Esris produkter att efterleva GDPR.

Sammanfattningsvis är det alltså Esri i USA som du som kund har en direkt relation med i det här avseendet. De ansvarar för att skydd och säkerhet fungerar i ArcGIS, men din organisation har ett helt eget ansvar för hanteringen av de uppgifter som lagras där.

GEOSECMA och GDPR

Esri Sverige säljer och marknadsför även GEOSECMA-plattformen. Det här är en produktsvit som utvecklas inom vår koncern. S-GROUP Solutions äger processen kring produkten och beskriver det arbete som sker kring GEOSECMA och GDPR här.

Esri Sverige och GDPR

Vi på Esri Sverige förbereder oss naturligtvis inför den 25 maj även genom att GDPR-säkra våra interna processer och att vi har kontroll på den personinformation vi hanterar i vår operativa verksamhet. Till det hör bland annat personinformation som finns för att vi som leverantör och ni som kund ska kunna samverka och vara trygga i att GDPR efterlevs. Vi säkerställer också att i de fall vi har underleverantörer som hanterar personinformation på uppdrag av oss så regleras sekretess och säkerhet i enlighet med GDPR.

Har du andra frågor eller funderingar kring GDPR i de produkter och tjänster Esri Sverige levererar är du välkommen att kontakta oss via info@esri.se

Om skribenten: Esri Sverige - Nordens ledande leverantör av GIS

Vi på Esri Sverige brinner för att hjälpa organisationer att effektivisera och kvalitetssäkra sin verksamhet med stöd av GIS (geografiska informationssystem). I vårt erbjudande finns både den världsledande ArcGIS-plattformen såväl som konsulttjänster och utbildning inom GIS.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev