Att ladda upp data och information till The Living Atlas bidrar inte bara till bättre kartor för andra. Det innebär även att din organisation kan använda alla de nya möjligheterna som den moderna tekniken tillhandahåller!

The Living Atlas, är en ständigt växande skattkammare av kartor och data som finns tillgänglig för hela ArcGIS-plattformen. Trodde du till exempel att ArcGIS Online bara hade nio bakgrundskartor? Då trodde du fel, för det finns faktiskt över 50 numera. Detta är förstås bara om vi räknar de globala bakgrundskartorna som Esri själva tillhandahåller. Räknar vi istället med de kartor som våra användare och partners över hela jorden bidrar med kan de snarare räknas i tusental.

Kartorna på The Living Atlas blir dessutom bara bättre och bättre eftersom allt fler organisationer väljer att bidra med sina egna data.

Esris globala bakgrundskartor på ArcGIS Online

Esris globala bakgrundskartor på ArcGIS Online.

Gör som andra – dra nytta av att bidra

Fler och fler organisationer ser värdet av att själva bidra med sina egna data för att förbättra kvalitén och upplösningen på kartorna i The Living Atlas. Genom att göra det kan de bland annat dra nytta av de många nya tekniska möjligheterna som webbkartor och appar erbjuder.

Staffanstorp, Helsingborg & Kävlinge

Staffanstorp, Helsingborg & Kävlinge  har alla valt att bidra med egna data till The Living Atlas.

Tre exempel på organisationer som valt att bidra med egen information är Staffanstorps kommun, Helsingborgs stad och Kävlinge kommun. Det data som organisationerna bidrar med har infogats i de olika bakgrundskartorna på ArcGIS Online vilket innebär att de därmed fått driftade, tillgängliga och anpassningsbara lösningar för sina webbkartor och appar på köpet.

Att bidra med egna data är något som sparar både tid och kostnader då tjänsterna på ArcGIS Online enkelt kan användas brett, över hela ArcGIS-plattformen. Till exempel finns det alltid högupplösta, aktuella flygbilder och andra data direkt tillgängliga för det mobila arbetet i fält eller för det dagliga arbetet på kontoret.

Kom igång med att dela

Är du nyfiken på hur även din organisation kan bidra med data? Det är enklare än du tror, och det har dessutom blivit ännu enklare nu i och med den senaste uppdateringen i ArcGIS. Läs följande blogginlägg från Esri om hur även ni kan komma igång.