Matcha leverantör med mottagare i Insights – få översikt direkt

Det moderna GIS:et

Matcha leverantör med mottagare i Insights – få översikt direkt

Hur hänger leverantörer och mottagare ihop? Att lista kopplingar mellan A till Ö i ändlösa kolumner bredvid varandra i tabeller gör du säkert på löpande band. Genom att kombinera tabeller med geografiska data och visualisera på en karta får du ett mycket kraftfullare underlag och en överblick som inte går att få på annat sätt.

Insights for ArcGIS gör det enkelt att använda stora mängder och olika typer av data, för att presentera det både på klassiskt vis med grafer och tabeller men även dra nytta av den visuella kraften med kartor.

I det här exemplet visar vi hur du kan få en direkt överblick över leverantör och mottagare, och hur dessa är relaterade till varandra. Datan utgår från sågverk och virkeslager men går såklart att byta ut mot det som gäller för din verksamhet.

1. Se leverantörer och kapaciteten hos mottagarna

I kartbilden till vänster ser du alla virkeslager, det vill säga hämtningsplatser, där det finns virke som ska köras till olika sågverk. Lagren listas även i tabellen i mitten. Du kan alltså hitta virkeslager både utifrån plats och namn.

Till vänster ser du de sågverk som tar emot virke. Här är sågverken visualiserade i olika färger och storlek på rutor. Storleken symboliserar hur mycket virke de tar emot; ju större ruta desto mer virke kan verket hantera.

På det här viset får du en bra överblick över till exempel underleverantörer och lagerkapacitet på olika platser.

2. Se vilka som ska leverera

Beroende på vad du vill veta kan du nu sortera i datan på olika sätt. Om du markerar ett sågverk ser du samtidigt direkt i kartan vilka virkeslager sågverket hämtar sitt virke ifrån. Dessutom markeras motsvarande virkeslager i tabellen eftersom datan är sammankopplad mellan de olika ytorna, eller digitala kort som det kallas i Insights.

Det här gör att du till exempel snabbt kan ta reda på vilka och hur många virkeslager som kan bli påverkade om något skulle ske med det största sågverket.

3. Se vilka som ska få en leverans

Om du tvärtom markerar ett virkeslager, alltså en punkt i kartan eller en rad i tabellen, ser du till höger vilka sågverk som virket levereras till.

Nästa steg: optimera rutterna

Långa leveranser kan snabbt bygga på kostnaderna. Se hur du kan identifiera körsträckor som är vinstgivande.

Om skribenten: John Smaaland - f.d. produktmarknadschef

John Smaaland har arbetat med GIS i närmare 15 år. Han drivs av sin passion för nya innovativa lösningar som är i framkant av GIS-utvecklingen. Det faktum att han aldrig blir fullärd inom området är en annan orsak till intresset – det finns alltid ny kunskap att hämta. John lämnade Esri Sverige för nya utmaningar i oktober 2018.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev