Uppdateringar i ArcGIS Online, april 2018

 • Nytt verktyg för att mäta i 3D

Teknik

Uppdateringar i ArcGIS Online, april 2018

Den senaste uppdateringen av ArcGIS Online som kom i april 2018 innehåller ett flertal nya funktioner och förbättringar. I denna release hittar du bland annat nyheter för användargränssnittet, 3D, analysverktyg, mallar, utvecklarverktyg och inte minst alla appar. Här nedan följer ett urval av de senaste nyheterna.

Användargränssnittet i ArcGIS Online

Organisationskategorier

Organisationskategorier är ett nytt sätt att organisera innehållet för din organisation, du kan skapa hierarkiska kategorier inom organisationen som helhet eller för utvalda grupper inom organisationen. Välj mellan standardiserade kategorier som ArcGIS, ISO eller INSPIRE eller skapa egna kategorier som kan anpassas till att fungera bättre för dina behov.

Skapa dina egna kategorier för data i organisationen.

Ny layout för gallerisidan.

På gallerisodan kan du nu söka, sortera och filtrera ditt innehåll på olika sätt.

Nya gallerisidan låter dig filtrera innehåll på olika sätt

Kartering och visualisering

Vi har förbättrat användargränssnittet när det gäller att lägga till lager i kartvisaren. När du söker efter lager att bygga din webbkarta med så kan du se resultatet av dina sökningar som en tabell eller som en lista som i sin tur kan sorteras på olika sätt.

Visualisera och sortera sökträffar på nya sätt.

Administrationsgränssnittet

 • Har du aktiverat kreditbudgetering (det vill säga att du styr hur många krediter en enskild användare kan konsumera) kan nu även användaren se hur många krediter den har tillgång till via sin användarprofil.
 • Administratörer kan nu se synkroniseringsstatus för distribuerad samverkan mellan portaler. En administratör kan då exempelvis kontrollera att synkroniseringar har utförts enligt schema och ifall det har varit några problem med synkroniseringen.
 • För anpassade roller finns nu möjligheten att lägga till rättigheter att skapa organisationskategorier.

Insamling och hantering av data

 • När du kopplar data (Append) till dina driftade geoobjektstjänster kan du nu även använda Microsoft Excel eller GeoJSON filer som input.
 • Du kan nu ange att ett fält skall innehålla unika värden att användas för att identifiera och koppla samman data.
 • Nu kan du återanvända definierade intresseområden över olika tjänster i din webbkarta.
 • Ytterligare två filformat kan nu publiceras via en online-lagringstjänst som till exempel Google Drive, Dropbox eller OneDrive: GeoJSON-filer och .zip-filer som innehåller shapefiler eller filgeodatabaser.
 • Du kan nu visa metadata på lagernivå för driftade geoobjektstjänster via lagrets informationssida. Metadata visas i den stil som definierats för organisationen. När du exporterar driftade geoobjektstjänster som en filgeodatabas så behålls metadata på lagernivå för geoobjektsklasserna.

Scenvisaren

Scenvisaren för 3D-scener har förbättrats avsevärt i denna release. Scenvisaren stöds nu även i mobila enheter. Du kan nu alltså visualisera 3D-innehåll i nyare smartphones och surfplattor direkt i webbläsaren utan att behöva installera en app.

Läs mer om systemkraven här.

Kantrendering visualiserar din 3D byggnader på nytt sätt.

Edge rendering

En nyhet för 3D-visualisering är Edge rendering – ett nytt sätt att visualisera dina 3D-objekt i kartan. Genom att aktivera denna symbolsättning så accentuerar du kanterna på byggnader och andra strukturer. Detta skapar bättre kontrast och djup i dina 3D-scener.

Nytt 3D-mätverktyg

Ett nytt mätverktyg finns nu tillgängligt för att interaktivt mäta upp ytor i 3D. Oavsett skala kan du mäta ytor och sträckor för både horisontella och vertikala ytor som till exempel tak, väggar, grönområden, sjöar och mycket mer. Verktyget hjälper dig att sätta brytpunkterna på rätt plats genom stödlinjen som syns runt objekten i kartan.

Nytt verktyg för att mäta i 3D

Bättre prestanda

Prestandan i scenvisaren har förbättrats genom en proaktiv övervakning och kontroll av minnesanvändning för olika lager utifrån kvalitetsinställningarna. Lager i 3D-scener använder generellt mycket mindre minne för att visa mer data och fortsätter ladda även medan du navigerar i 3D-scenen.

Analysverktyg

Verktyget Lös upp gränser (Dissolve boundaries) har fått en ny parameter som låter dig skapa flerdelade geoobjekt (multipart features).

Ny parameter skapar flerdelade objekt i verktyget lös upp gränser.

Läs mer om alla nyheter i ArcGIS Online användargränssnitt och verktyg här.

Nyheter för mallar och appar

Story Maps

Mallen Map tour har fått ett uppdaterat utseende med ny sidopanel och möjligheten att skapa en inledande sida. Existerande story maps som byggts med hjälp av mallen Map tour kommer fungera precis som vanligt men det går att uppdatera till den nya versionen om så önskas. Story Maps som byggts med Mallen Cascade kan nu skrivas ut eller exporteras som PDF. Du kan nu även redigera och skapa kartor här utan att lämna Cascade builder. Dessutom stöder webbläsaren Firefox nu mallen fullt ut. I och med senaste releasen stöds nu även ”Story Actions” i mallen Story Map Series. Det finns nu också stöd för kontroller av säkerhetsfrågor för http-länkar i dina Story Maps.

Läs mer om alla nyheterna för Story Maps här.

Appar för fältarbete

Collector for ArcGIS

Använder du Collector for ArcGIS? Då behöver du uppdatera appen för att kunna fortsätta använda driftade ”tile layers” i offlinekartor. Sedan en säkerhetsuppdatering i ArcGIS Online får Collector nämligen tillgång till kartorna på ett annat sätt.

Survey123 for ArcGIS

Det har skett flera förbättringar kring hur de frågor som visas i formulär och öppnas i webbläsare ser ut. Webblösningen är nu mer lik den i mobilappen. Nu finns även stöd för integration med Spike lasermätningsverktyg som utvecklats av ikeGPS för iOS och Android. När du använder Spike kan du mäta i foton du tar med din enhet och läsa in dessa värden direkt i formuläret.

Läs mer om alla nyheter i Survey123 for ArcGIS här.

Workforce for ArcGIS

I den senaste releasen har vi förbättrat integrationen med andra appar och förenklat processen att lägga till användare i ett projekt.

Du kan läsa mer om alla nyheterna i Workforce for ArcGIS här.

Appar för kontoret

ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud

 • Nu stöds även KML-filer
 • Bättre stöd för Adobe-applikationer som körs på andra språk än engelska.

Du kan läsa mer om alla nyheter för ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud här.

Operations Dashboard for ArcGIS

 • Stapeldiagram och cirkeldiagram kan nu användas för att styra händelser i din dashboard.
 • I kartelementet finns nu stöd för skalstock och ett nytt sökverktyg.
 • Ett nytt element finns tillgängligt: ”Embedded content” med detta element kan du nu bädda in dokument, bilder eller videos i din dashboard.
Nu kan du bädda in andra typer av innehåll i din dashboard.

Du kan läsa mer om nyheterna i Operations Dashboard for ArcGIS här.

Appar för att bygga appar

AppStudio for ArcGIS – kommande release – version 3.0

 • Uppdateringar i systemkrav. Den kommande releasen av AppStudio med version 3.0 kommer kräva ArcGIS Runtime 100.x vilket innebär att ArcGIS Runtime 10.2.6 inte längre stöds. Vidare krävs Qt 5.10, Visual Studio 2017, och XCode 9.
 • Det kommer finnas två versioner av AppStudio Player tillgängliga i de olika appstores. Dels en arkiverad version (2.1) och dels den senaste versionen.
 • En mängd uppdateringar för de mallar som ingår i AppStudio, bland annat finns nu stöd för biometrisk autentisering och stöd för användning offline vad gäller mallen för Map tour.

Web AppBuilder

 • Nya widgets för 2D-appar; Data Aggregation (beta), Distance and Direction, Gridded Reference Graphic och Emergency Response Guide.
 • Nya widgets för 3D-appar; Measurement och Share.
 • Dashboard-temat är nu tillgängligt för 3D-appar.
 • Widgeten Edit har förbättrats för att stödja redigering av relaterade geoobjekt.
 • Widgeten Legend låter dig nu bestämma vilka lager som ska ingå i legenden.
 • Smart Editor stödjer nu redigering i relaterade tabeller.

Vill du läsa mer om alla nyheter i Web AppBuilder klicka här.

Om skribenten: John Smaaland - f.d. produktmarknadschef

John Smaaland har arbetat med GIS i närmare 15 år. Han drivs av sin passion för nya innovativa lösningar som är i framkant av GIS-utvecklingen. Det faktum att han aldrig blir fullärd inom området är en annan orsak till intresset – det finns alltid ny kunskap att hämta. John lämnade Esri Sverige för nya utmaningar i oktober 2018.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev