Nu byggs bron mellan GIS & BIM

  • Integration mellan GIS och BIM

Det moderna GIS:et

Nu byggs bron mellan GIS & BIM

Esri & Autodesk samarbetar för att skapa ett sömlöst gränssnitt mellan geografiska informationssystem (GIS) och byggnadsinformationsmodeller (BIM). Genom detta skapas flera fördelar som till exempel minskade kostnader med mer effektiva arbetsflöden. Samtidigt kan värdefulla resurser sparas med koordinerade transporter och logistik.

INtegration mellan GIS och BIM

Vi går en spännande framtid till mötes då Esri och Autodesk inlett ett partnerskap. Samarbetet har inletts för att bättre kunna tillhandahålla våra respektive teknologier i samverkan med varandra. Det gör att det går att dra maximalt med nytta från bägge världar. För våra användare kommer det framför allt att märkas genom en interoperabilitet som säkerställer att krångliga och tidskrävande datakonverteringar mellan systemen blir ett minne blott.

Nyckeln till framgång är att förstå hur BIM och GIS ska integreras

Samarbetet gör att vi kan ta nästa steg i evolutionen av smarta städer, -samhällen, -infrastruktur och mycket mer. Fokus ligger därför på att förstå hur data flödar mellan processerna planering, design, byggnation, drift och underhåll. I kommande release av ArcGIS Pro (2.2) kan du börja testa de första funktionerna. Och, i en inte allt för avlägsen framtid kommer alltså funktionaliteten att finnas på plats fullt ut. Vad det innebär i praktiken är ett sömlöst flöde av information mellan GIS och BIM –med alla fördelar det ger!

Detta fokuserar samarbetet på

Att dra nytta av data genom fastighetens hela livscykel. Genom att integrera arbetsflöden inom GIS och BIM går det att dra nytta av så mycket mer än bara datainteroperabilitet. Det skapas dessutom mer effektiva arbetsflöden vilket ger effektiviserar byggnationer och renoveringar. Läs mer!

Se förhållandet mellan byggnadsplats och närmiljön. Byggnader kan planeras och designas för att bättre passa in i miljön och minimera intrånget. Designers och arkitekter kan enklare förstå hur projekt och närmiljö interagerar med varandra.

Förändringsdetektion med hjälp av sensorer. Tack vare ny teknik som drönare och olika typer av sensorer kan vi numera snabbt skanna av byggnadssajter. Det låter oss se vad som förändrats mer eller mindre i realtid. Tack vare den snabba tekniska utvecklingen blir 3D den standard som förväntas leverera och visualisera informationen.

Design och visualisering i 3D. 3D blir alltså snabbt en de facto standard både vad gäller visualiseringar och analyser av nya byggnationer. En stor del av vårt fokus kommer därför ligga på just verktyg och arbetsflöden som förenklar hanteringen av data i 3D.

Optimering och effektivisering av drift och underhåll. I och med Internet of Things (IoT) blir sensorerna bara fler och fler. Även tillgångar och fastigheter inom infrastrukturen utrustas allt oftare med sensorer. Dessa genererar information om bland annat skicket eller skador. Information vi kommer kunna använda vid planering och analyser inom drift och underhåll.

Öppenhet och anpassningsmöjligheter. Stöd för öppna standarder och möjligheter att skapa anpassade lösningar med tillgängliga API:er och SDK:er. Användare kan skapa nya lösningar som gör helt nya arbetsflöden möjliga vilket både effektiviserar och förenklar arbetet inom projekten.

Se mer på årets användardagar

Vill du se delar av den här nya tekniken i praktiken redan i höst, tycker jag att du ska besöka oss på ArcGIS användardagar 2018. Utvecklingen av ArcGIS fokuserar alltså bland annat på att skapa verktygen som möter kraven på integrationen mellan GIS och BIM. Det är en oerhört spännande utveckling inom detta område tycker vi. Har du synpunkter eller idéer hur du tycker det ska fungera tar vi mer än gärna emot din input!

Om skribenten: John Smaaland - f.d. produktmarknadschef

John Smaaland har arbetat med GIS i närmare 15 år. Han drivs av sin passion för nya innovativa lösningar som är i framkant av GIS-utvecklingen. Det faktum att han aldrig blir fullärd inom området är en annan orsak till intresset – det finns alltid ny kunskap att hämta. John lämnade Esri Sverige för nya utmaningar i oktober 2018.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev