Dela data och karta i ArcGIS Online

Tips och tricks

Dela data och karta i ArcGIS Online

Att dela data och karta i ArcGIS Online är gjort i ett kick. Men någon gång är en första gång för alla så här får du en snabbgenomgång i hur du kan dela data i ArcGIS Online.

Beroende på vilken feedback eller spridning du behöver på din karta kan du välja olika sätt att dela den på. Välj rätt personer att dela till, och konfigurera den delade kartan utifrån dina behov.

Tre nivåer att dela dina data

Det finns i huvudsak tre nivåer som du kan dela med dig av, eller publicera, dina data på:

  1. Till dig själv. När du vill få ditt arbete i tillgängligt i ArcGIS Pro eller annan app.
  2. Till en grupp. Gruppen kan vara alltifrån två personer liten till att täcka hela företaget, eller någon annan konstellation av människor, lokalt eller globalt.
  3. Publikt till hela världen. När du vill dela med dig av din karta till alla som kan vara intresserade oavsett var på jorden de befinner sig.

Tre sätt att konfigurera datan

Det finns dessutom tre alternativ för hur datan ska visas, eller konfigureras, som är helt oberoende av vilka du delar datan till:

Sätt att dela: De du delar med kan: Använd till exempel:
1. Redigerbar Se kartan
Se attributdata
Redigera data
När du vill att andra, som kollegor eller allmänheten, ska bidra med data
2. Utforskande Se kartan
Se attributdata
När du vill ha full kontroll på ingående data men ändå behöver eller vill dela med dig av informationen
3. Visuell Se kartan När det är viktigt med en karta som ritas upp snabbt eller när de du delar med inte behöver eller ska komma åt datan bakom kartan

Kom igång att dela i fyra steg

1. Lägg till innehåll

Första steget för att du ska kunna dela data är att du har lagt till data i ArcGIS Online. Rätt självklart, eller hur? Lägg till data från din dator eller registrera annan data du har tillgång till från någon annanstans på webben. Eller skapa eget innehåll, såsom kartor, 3D-scener och appar, direkt i ArcGIS Online.

2. Beskriv innehållet

Allt innehåll i ArcGIS Online har sin egen sida som visar metadata och annan information om innehållet. Se till att all relevant information och metadata är ifylld. Det hjälper andra att hitta ditt innehåll och förstå vad det är till för. Det här är även ett bra ställe för dig att berätta om det finns några krav på hur datan får eller inte får användas.

3. Välj vilka som ska få ta del av dina data

Nu är det dags att avgöra om du vill dela dina data med en eller flera grupper, hela världen eller bara till dig själv. Väljer du att behålla datan för dig själv har bara du och eventuella kollegor med tillräckliga administratörsrättigheter tillgång till datan.

Om du gjorde ett bra grundjobb i förra steget med metadata är det här det kommer till nytta: Det blir helt enkelt lättare för andra att förstå dina data och använda dem korrekt. Det blir också enklare för dig själv om du behöver komma tillbaka till datan vid ett senare tillfälle.

4. Välj hur mycket av datan som ska delas – hur datan ska konfigureras

När du har lagt till ditt innehåll och valt vilka du vill dela datan och kartan med: dig själv, en grupp eller publikt, är sista steget att välja på vilket sätt datan och kartan ska kunna hanteras av mottagaren. Ska de kunna redigera data? Eller bara kunna titta på det?

Du kan till exempel dela en karta via en app eller dela dina geoobjektdata som ett webblager som andra också kan bidra med nya data och information till. Om du sitter på officiella data kanske du vill göra dem tillgängliga för allmänheten via ArcGIS Open Data.

Eller så väljer du att behålla din data privat just nu. Du kan alltid ändra dig senare.

Om skribenten: John Smaaland - f.d. produktmarknadschef

John Smaaland har arbetat med GIS i närmare 15 år. Han drivs av sin passion för nya innovativa lösningar som är i framkant av GIS-utvecklingen. Det faktum att han aldrig blir fullärd inom området är en annan orsak till intresset – det finns alltid ny kunskap att hämta. John lämnade Esri Sverige för nya utmaningar i oktober 2018.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev