Så migrerade Holmen till ett modernt GIS

  • Holmen använder Collector

Det moderna GIS:et

Så migrerade Holmen till ett modernt GIS

Här berättar Holmen om hur de startade sin resa från systemsoppa och det gamla filbaserade arbetssättet inom GIS till en ny webbaserad och strukturerad ArcGIS-plattform där appar och portal gör rätt data tillgänglig för den som behöver det. Att besluta sig för en strategi och göra ett bra planeringsarbete var viktigt för att lyckas.

Lisa Nilsson, Holmen

Lisa Nilsson är chef för IT och beslutsstöd på Holmen. Hon har varit drivande i arbetet att transformera verksamheten och byta över till ett modernt och effektivt GIS-flöde.

Lisa, hur er situation såg ut förut när det gällde geografiska data och system?

– Vi befann oss i ett läge där vi kände att ”nu ägnar vi mycket av vår tid till att lappa och laga”, både plattformen och den information vi hade. Det var ineffektivt och det var heller inte kvalitetssäkrat. Då bestämde vi att vi skulle ta fram en strategi för att nå en förändring helt enkelt.

– Vi behövde jobba både med vår teknik och med att sätta en organisation som på ett bättre sätt hanterade det här. Vi behövde också få ordning på våra rutiner och hantering av data, och vi behövde jobba ute i organisationen med att utbilda fler och få nya sätt att fånga in behov på.

Vilka utmaningar har du stött på längs vägen?

– Den stora utmaningen var att förklara för vår ledning att det här beslutet behövde fattas: att vi behövde lägga tid och resurser på att göra det här utan att det på kort sikt skulle synas någon nytta i verksamheten. Men vi lyckades med det och när beslutet var fattat var det inte svårt längre för då hade vi vår plan klar för oss.

Automatiserat dataflöde med ArcGIS

Vilka är de stora skillnaderna på hur ni använder ArcGIS idag mot tidigare?

– Idag har vi ett automatiserat dataflöde, hela vägen från att informationen kommer till oss till att vi har fått ut den till våra användare. Det ger oss en betydligt effektivare hantering än vad vi har haft tidigare.

Vilka är de stora nyttorna för slutanvändaren?

– Vi har många fler användare som kan använda GIS på olika sätt utan att för den sakens skull vara experter. De kan samla in data och titta på data men de kan också göra enklare analyser själv eftersom informationen och verktygen är tillgängliga för många fler idag.

Vilka förändringar har du märkt av i organisationen som helhet?

– När man väl började få nys om den här plattformen så har den största utmaningen varit att hinna med när behoven börjar dyka upp. Våra medarbetare och chefer ute på distrikten vill till exempel få mer och bättre stöd för insamling av data, man vill få mer hjälp med uppföljning, man vill få fler analyser gjorda.

Emil Fahlén, Holmen

Emil Fahlén är virkesköpare på Holmen. Har är ofta ute runtom i skogarna och är ett bra exempel på hur den moderna GIS-arkitekturen underlättar och effektiviserar hans vardag. En app som används av många som, precis som Emil, arbetar mycket med att samla in och hantera data i fält är Collector for ArcGIS.

Emil, på vilket sätt blir ditt jobb enklare med appen Collector?

– Informationen i Collector är väldigt bra när jag är ute och planerar i fält och stöter på problem. Jag kan få svar på en gång.

– När jag till exempel är ute och gallringsplanerar och ser att grannmarkägaren också har gallringsbehov kan via Collector jag snabbt få reda på vem som äger skogen. Jag kan då ringa upp ägaren direkt och fråga om jag ska planera upp en gallring när jag ändå är där. Det gör att jag slipper dubbelarbetet med att fara in på kontoret för att söka reda på skogsägaren för att sedan, om det blir affär, åka ut igen och planera upp gallringen.

Slutligen är vi nyfikna på om Lisa har några sista kloka ord att dela med sig av.

Lisa, vad tycker du har varit viktigast för att lyckas så bra som ni har gjort?

– Vi har haft jättestor nytta av vår strategi. När man kommer till vägval då är det rätt bra att ha enats kring att så här ska vi hantera de här viktiga strategiska frågeställningarna under resans gång.

– Jag skulle också säga att det är en kritisk framgångsfaktor i det här att man etablerar ett bra samarbete mellan GIS och IT. Om de inte ska vara tillsammans så måste de i alla fall göra det här tillsammans.

Om skribenten: Pernilla Lindblom - Marknadskommunikatör

Kartor är snygga, informativa och kan ofta ge en oöverträffad översikt. Det var den kombinationen som tidigt lockade Pernilla Lindblom till kartans underbara värld. Kombinerat med den moderna tekniken som geografiska informationssystem erbjuder kan kartorna idag berätta så mycket mer och bli tillgänglig för fler, något hon gärna vill hjälpa fler att dra nytta av.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev