Helsingborg har lyckats hitta en arbetsform som gör data tillgängligt för medarbetare och medborgare tvärs igenom hela staden. Med en modern uppbyggnad av ArcGIS innebär det att rätt information finns där den behövs, när den behövs.

Att få en gemensam och uppdaterad lägesbild är en av de stora fördelarna som såväl medarbetare och medborgare kan åtnjuta tack vare Helsingborg stads implementation av ett tjänstebaserat GIS.

Senita Snygg i Helsingborg

Senita Snygg arbetar på Kontaktcenter i Helsingborg. Hon har daglig kontakt med stadens invånare och förväntas att snabbt kunna ge besked och svara på frågor.

Senita, hur blir ditt jobb enklare tack vara tillgången till data och kartor i ArcGIS?

– Det blir enklare att handlägga en felanmälan tack vare GIS eftersom all information är lagrad utifrån en geografisk position. När till exempel någon ringer in till oss vet de oftast var saken som det är fel på finns, men de vet kanske inte vad det är. Men vet man var det finns så kan vi ta reda på vem som ska ta hand om frågan.

– För oss på Kontaktcenter är det väldigt nyttig information att ha när vi sitter med en invånare i telefon. Vi kan ställa följdfrågor och på så sätt hitta en korrekt position så snabbt som möjligt.

– Speciellt i ett akut ärende är det viktigt att vi vet vilken aktör som är ansvarig så vi kan handlägga ärendet snabbare.

Torbjörn Johansson är tf chef på IT/GIS-enheten i staden och har god koll på alla tekniska komponenter kring GIS-strukturen.

Torbjörn Johansson, Helsingborg

Torbjörn, hur har ni byggt upp GIS-arkitekturen?

– För att stödja de här olika delarna i plattformen så jobbar vi med tjänster. Vi har tre olika portaler som vi använder för olika ändamål och vilka olika grupper som jobbar i det.

– Vi har verksamhetssystemet GEOSECMA:s portal. Sen har vi mer generell information som konsumeras av medarbetarna och där använder vi ArcGIS-portalen. Om vi vill lämna ut information till våra invånare, och även när våra medarbetare ska jobba externt ute, använder vi ArcGIS Online.

Hur gör ni för att löpande få input från verksamheten om deras behov?

– I Helsingborg stad och på IT/GIS-enheten jobbar vi med vad vi kallar tjänsteägare. Det gör vi för att komma så nära verksamheten som möjligt. Vi har en ständig dialog för att vi ska kunna ta fram bra lösningar och tjänster till verksamheterna så att de kan bli så effektiva och duktiga som möjligt på det de gör.

– Vi jobbar nära verksamheterna vilket ger användaren en större möjlighet att påverka men också, som jag tror i alla fall: en större känsla av trygghet. Att de vet att ”IT/GIS sitter där och stödjer mig för att jag ska kunna göra mitt jobb”.

Att införa eller lära sig ny teknik innebär alltid en utmaning i någon omfattning. Ju bättre introduktion och ju smartare uppbyggt system, desto snabbare går inlärningsprocessen.

Senita, hur lätt eller svårt tycker du det har varit att lära dig att använda GIS:et?

– Jag hade inte varit i kontakt med GIS eller kartor alls innan jag började arbeta på Kontaktcenter men tack vare att systemet är så pass enkelt och logiskt upplagt så tyckte jag att det gick ganska fort att lära sig det.

Byggande i Helsingborg

Torbjörn, vilka är de största fördelarna med en tjänstebaserad GIS-lösning?

– Vi vet vilken data som finns och vad vi kan tillgängliggöra för alla andra. I och med det får vi en bättre gemensam lägesbild som är öppen och tillgänglig för så många som behöver den.

Hur har den nya tekniken tagits emot av medarbetare i staden?

– Det har varit en resa att implementera ArcGIS-plattformen och få till de arbetssätt som finns idag. Men alla har tagit till sig mervärdet: att informationen blir mer tillgänglig och att man kan dela den sömlöst och få med rätt informationsmängder med i kartor och applikationer på ett väldigt enkelt sätt.

Läs mer: Nyttan med GIS