För- och nackdelar med olika sätt att hämta in data till Insights

  • Hämta data till Insights

Tips och tricks

För- och nackdelar med olika sätt att hämta in data till Insights

Med ett verktyg som Insights for ArcGIS är det nästan löjligt enkelt att göra analyser. Om du har koll på för- och nackdelarna med olika sätt att hämta in data till Insights kan du förenkla ditt arbete ytterligare. Här får du några bra grunder att utgå ifrån.

För att ditt arbetsflöde ska blir så smidigt som möjligt är det en bra idé om du redan innan du hämtar in data har funderat på hur analysen ska användas på sikt:

  • Kommer ni vara flera personer som arbetar med analysen eller datan till analysen?
  • Består analysen av bara egna data eller även externa data?
  • Kommer analysen behöva uppdateras regelbundet i takt med att datan förändras?

Genom att lägga en liten stund på att fundera på de här och liknande frågor, kan du vinna en hel del tid i senare skeden.

Översikt över för- och nackdelar

I tabellen nedan får du en snabb översikt över de några vanliga användningsområden samt för- och nackdelarna med tre olika sätt att hämta in data till Insights for ArcGIS.

Hämta data från Använd när Fördelar Nackdelar
Excel Du vill analysera data från enklare arbetsflöden

Du vill få en snabb översikt av vissa data

Det främst bara är du som ska arbeta med datan till analysen

Går snabbt – du har sannolikt redan data i Excel vilka enkelt kan omvandlas till insikter i Insights

Kräver ingen avancerad infrastrukturlösning

Om datan i Excel förändras måste du gå in manuellt och uppdatera kopplingen för att analysen ska vara aktuell

Metoden är inte idealisk när ni är flera personer som arbetar med analysen eftersom Exceldata är statiskt

Det är svårt att ta reda på varifrån datan kommer, om du inte själv skapat Exceldatan

En databas Du vill analysera data från mer avancerade arbetsflöden

Ni är flera personer som arbetar med data till analysen

Datan är alltid uppdaterad

Alla hämtar data på samma ställe – det finns inga dubbletter

Insights kan läsa geoobjektlager vilket innebär att du kan kolla på data som du har i ArcGIS

Kräver en del förarbete med en väl uppsatt infrastruktur
En geoobjekttjänst (featuretjänst) Du vill hämta in data från en existerande geoobjekttjänst Du kan ta in data från externa tjänster och på så vis få tillgång till data som inte finns internt, till exempel data från andra organisationer, öppna data och The Living Atlas Om du inte är ägare av geoobjekttjänsten har du inte kontroll över hur uppdaterad eller korrekt datan än

Om ägaren av tjänsten tar bort tjänsten har du inte längre tillgång till datan

Om skribenten: John Smaaland - f.d. produktmarknadschef

John Smaaland har arbetat med GIS i närmare 15 år. Han drivs av sin passion för nya innovativa lösningar som är i framkant av GIS-utvecklingen. Det faktum att han aldrig blir fullärd inom området är en annan orsak till intresset – det finns alltid ny kunskap att hämta. John lämnade Esri Sverige för nya utmaningar i oktober 2018.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev