Med likadan symbologi blir snacket bättre på Sveaskog

  • Gemensam webbkartografi och symbologi på Sveaskog

Det moderna GIS:et

Med likadan symbologi blir snacket bättre på Sveaskog

Med en gemensam webbkarta och symbologi ska missförstånd undvikas och kommunikationen bli bättre. Dessutom behöver ny symbologi inte uppfinnas igen när nya system köps in. Det är grundtanken i projektet som Mattias Tengbrand och Lars Johansson driver på Sveaskog.

Lars Johansson, Sveaskog Mattias Tengbrand, Sveaskog

Det är Lars Johansson och Mattias Tengbrand på Sveaskog som ligger bakom projektet.

– Det var något som hade grott under längre tid. Vi hade observerat olikheterna mellan systemen, säger Mattias Tengbrand, systemspecialist på Sveaskog.

Det Mattias pratar om är att det tiotal system som finns på Sveaskog visade egna kartor med olika symbologi. Rött på ena systemets karta kunde betyda en annan sak för en användargrupp men en annan sak i ett annat system för andra grupper. När till exempel en områdesansvarig pratade med en maskinförare har man helt enkelt inte samma kartbild framför ögonen, trots samma geografiska utsnitt.

– Det innebar en stor risk för missuppfattningar, säger kollegan Lars Johansson, förvaltningsledare för team skogliga system.

Uppdatering av system gjorde problemet tydligt

För ett par år sedan påbörjade Sveaskog ett större projekt som går ut på att ersätta ett gammalt produktionssystem. I samband med det behövdes en ny webbkarta som skulle vända sig till flera olika användargrupper. Då blev problematiken med symbologin uppenbar.

– Vilket systems symbologi skulle vi skapa kartan ifrån? Istället backade vi och började fundera på om vi kunde göra det här på ett smartare sätt, säger Mattias.

Mattias och Lars såg sin möjlighet att presentera ett projekt utifrån sina observationer som skulle råda bot på problemet: ta fram en ny webbkarta med gemensam symbologi för alla system på Sveaskog, inklusive det uppdaterade produktionssystemet.

Sveaskog utvecklar gemensam webbkartografi

De tre kartvyerna till vänster använder olika symbolsättning, vilket ökar risken för missförstånd när de olika yrkesgrupperna pratar med varandra. Längst till höger är ett exempel på gemensam webbkartografi.

Projektet godkändes och drog igång.

– I det stora projektet med utbytet av produktionssystemet var vår idé liten och vi kunde åka snålskjuts på förändringen som redan var på gång. Dessutom behövde det större projektet ju också en ny symbologi och med vårt förslag skulle de få det utan att behöva ta fram det själva, berättar Lars.

Bättre kommunikation och rustad för framtiden

Den gemensamma webbkartan och symbologin gör det lättare att kommunicera mellan yrkesgrupper. Man tittar på ett område och ser samma sak, säger Mattias.

Att kommunikationen blir bättre och missförstånd undviks är förstås mycket värt. Men Lars har också ögonen på hur det kommer underlätta i framtiden.

– Det här innebär att vi inte behöver ta fram ny symbologi när vi skaffar nya system. Vi har lärt oss om karttjänster och vikten av ett gemensamt kartspråk. Det har gett upphov till idéer om att tillgängliggöra den information vi har samlat på oss under flera år till fler, även till de som saknar djup GIS-kunskap.

Nu har Lars och Mattias kommit en god bit på vägen i arbetet. Inom två år bedömer de att den nya webbkartan är implementerad i alla system.

Om skribenten: Pernilla Lindblom - Marknadskommunikatör

Kartor är snygga, informativa och kan ofta ge en oöverträffad översikt. Det var den kombinationen som tidigt lockade Pernilla Lindblom till kartans underbara värld. Kombinerat med den moderna tekniken som geografiska informationssystem erbjuder kan kartorna idag berätta så mycket mer och bli tillgänglig för fler, något hon gärna vill hjälpa fler att dra nytta av.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev