Esri släpper aktuella satellitbilder med Sentinel-2 data som tillgängliga tjänster för alla ArcGIS-användare. Ett exempel på hur det nya tjänstebaserade GIS:et låter oss ta nya steg närmre i hur vi ser och förstår vår värld. De som arbetar med exempelvis arealsberäkningar, vill förstå förändringar i landskapet eller analysera naturkatastrofer får alltså i och med detta helt nya möjligheter.

Data från Sentinel -2 ingår nu i ArcGIS Living Atlas, en ständigt växande skattkammare av geografisk information, kartor och mycket mer. Satellitbilderna från Sentinel-2 som tillgängliggörs via ArcGIS Image Server uppdateras dagligen och sträcker sig tillbaka 14 månader i tiden innehåller 13 band med information.

Med analysverktygen i ArcGIS kan du nu alltså enkelt skapa ny, färsk kunskap som visar landskapsinformation som till exempel vegetationstäckning, markfuktighet, hårdgjorda ytor eller förändringar i landskapet som sker över tid.

Några spännande användningsexempel

Övervakning av jordbruk och vattenmättnad i marken

jordbruk sett genom olika band

Detta exempel visar odlingar i olika band-kombinationer. Längst till vänster, naturlig färg som visar oss de våglängder vi ser med det nakna ögat. I mitten, Short Wave Infrared Vegetation som visar var vegetationen är som frodigast. Till höger, vattenmättnadsindex där de fuktigaste områdena visas i blått.

Värmesignaturer som används för att lokalisera brinnande oljekällor.

brinnande oljekällor

I detta exempel ser vi oljekällor i mellanöstern med naturlig färg till vänster och Short Wave Infrared till höger där bränderna nu syns tydligt.

Se värmesignaturer genom röken för att bekämpa skogsbränder

skogsbränder i olika band

I detta exempel ser vi bilder från en skogsbrand i olika bandkombinationer. Till vänster, naturlig färg som vi ser med nakna ögat. I mitten, en kombination av Short Wave Infrared och Near Infrared som visar dels var det brinner och dels var det har brunnit. Till höger, en bredare samling våglängder inom Short Wave Infrared som tydligt visar var det brinner aktivt.

Utforska själv

Detta är bara några exempel på vad data från Sentinel-2 kan användas till. Varför inte utforska denna fantastiska resurs och hitta ännu fler användningsområden? Genom att gå till the Living Atlas kan du hitta satellitbilderna att använda vid dina egna analyser eller varför inte testa denna webbapp som enkelt låter dig experimentera med de olika banden, jämföra landskap mellan två datum och mycket mer.

sentinel explorer webbapp