Undrar du varför du ska migrera till ArcGIS Pro? I slutändan handlar det om så mycket mer än att bara byta från ArcMap till ArcGIS Pro. Det handlar om att skapa förutsättningar för att klara av framtidens utmaningar och krav. Om du fortfarande står kvar i ArcMap är det hög tid att börja resan till ArcGIS Pro.

Senast uppdaterat: 10 januari 2023

ArcGIS Pro är en del av det som lite löst brukar beskrivas som ”det moderna GIS:et”. Jag ska strax förklara det närmare men i korthet innebär det ett GIS som blir mer tillgängligt, mer kostnadseffektivt och mer genomgripande för hela organisationen. Samverkan inom och mellan organisationer blir möjlig på sätt som inte funkar när du jobbar lokalt och filbaserat.

Det moderna GIS:et är tjänstebaserat

Det moderna GIS:et är egentligen ett tjänstebaserat GIS. Lite förenklat är det ett driftsättningsmönster där så kallade tjänster, eller webbtjänster, tillhandahåller data och funktioner som via appar blir lättåtkomliga för användare och intressenter oavsett var de befinner sig.

I praktiken kan ditt moderna, tjänstebaserade, GIS köras från molnet via ArcGIS Online, eller i egen miljö via ArcGIS Enterprise. Eller en hybrid mellan båda.

Att byta till ArcGIS Pro är ett första steg på vägen

Att migrera till ArcGIS Pro är egentligen bara ett första steg på en längre resa. När du har ArcGIS Pro på plats öppnar du också upp för fler möjligheter när det kommer till att få tillgång till, nyttja och dela vidare dina och andras data och kartor. Du är inte begränsad till bara lokala data utan kan interagera med andra appar och användare på betydligt flexiblare sätt. Annorlunda uttryckt tar du steget in i det tjänstebaserade GIS:et.

Ett förändrat arbetssätt, som det är tal om här, är givetvis inte något som sker över en natt. Det är en resa som görs steg för steg. Men när du väl börjat greppa konceptet kommer det snart komma naturligt och du vill inte gå tillbaka.

GIS-portalen utgör navet för det moderna GIS:et

Både ArcGIS Online och ArcGIS Enterprise kretsar kring den så kallade portalen, eller GIS-portalen. Den utgör det nav som gör det möjligt för dig och dina kollegor att på ett smidigt och säkert sätt dela kartor och data sinsemellan, eller med andra ord: att jobba med GIS på ett modernt och tjänstebaserat sätt.

ArcGIS Pro har en inbyggd och självklar koppling till GIS-portalen. ArcGIS Pro är också den primära klienten du använder för att både hantera och tillhandahålla data inom organisationen via just portalen.

Börja resan till ArcGIS Pro

Du som nu står redo att börja resan till ArcGIS Pro behöver inte kasta allt du kan och vet överbord.

Du kan installera den senaste versionen av ArcGIS Pro sida vid sida med valfri version av ArcMap utan att de påverkar varandra.  På så vis kan du i egen takt upptäcka alla nya, enkla och snabba lösningar och verktyg som finns i ArcGIS Pro. Det kan mycket väl bli så att de gamla arbetsflödena försvinner av sig själva.

Det första steget på resan mot ett modernt GIS är ArcGIS Pro. Som stöd kan följande resurser vara en bra startpunkt.