Därför ska du migrera till ArcGIS Pro

  • Resan till ArcGIS Pro

Det moderna GIS:et

Därför ska du migrera till ArcGIS Pro

Undrar du varför du ska migrera till ArcGIS Pro? Det viktigaste skälet är att ArcGIS Pro är framtaget och anpassat för vad vi kallar det moderna GIS:et. Att migrera till ArcGIS Pro handlar i slutändan om så mycket mer än att bara byta ut en klient, det handlar om att skapa förutsättningar för att klara av framtidens utmaningar och krav.

ArcGIS Pro är byggd för att möta framtidens utmaningar och krav. Du som arbetar med GIS är den som skapar data, och ännu viktigare, förädlar dessa data till ny information.

GIS-proffs

ArcGIS Pro är byggt för att vara med länge. 

Därför är det moderna GIS:et viktigt för dig

I det moderna GIS:et har du många fler alternativ att sprida dina data eller information du skapar. Det här är något som gör samverkan i och mellan organisationer möjlig på många fler olika sätt än vi vanligen har idag. Allt från självbetjäning i kartarkivet till bättre och mer interaktiva beslutsunderlag för ledningen.

Ett modernt GIS:et är ett GIS som blir är mer tillgängligt, mer kostnadseffektivt och mer genomgripande för hela organisationen.

Det förstärker inte bara värdet av GIS som teknologi, det förstärker dessutom värdet av dig som kan GIS.

Vad är egentligen det moderna GIS:et?

Det vi menar med det moderna GIS:et är egentligen att det är ett tjänstebaserat GIS. Lite förenklat är det helt enkelt ett driftsättningsmönster. En arkitektonisk approach för att implementera ett mer modernt GIS. Det är webbtjänster som driver det hela. Standardiserade tjänster som tillhandahåller data och funktionalitet och som kopplar samman olika komponenter.

I praktiken kan du antingen driftsätta allting i molnet (med hjälp av ArcGIS Online), eller i din egen miljö (med hjälp av ArcGIS Enterprise), eller kanske som de allra flesta nu väljer att göra, en hybrid mellan dessa två. Något som låter dig få det bästa ur bägge världar.

Ett modernt GIS

ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise ger dig en portal, eller ett gemensamt nav, via vilken du får åtkomst till all data du behöver.

Det handlar om en evolution, inte en revolution

Att migrera till ArcGIS Pro handlar som sagt om mer än att bara byta ut en klient. Det är egentligen bara ett första steg på en längre resa. En resa mot ett tjänstebaserat GIS. Detta är givetvis inte något som sker över en natt. Det här är en resa som görs steg för steg, över tid.

Det är därför jag ser att resan till ett modernt GIS handlar om en evolution snarare än en revolution.

Förutsättningen för ett modernt GIS

Att börja resan till ArcGIS Pro är att ge dig själv förutsättningarna att hantera framtidens krav och förväntningar. För rörelsen mot en tjänstebaserad arkitektur är inte något som bara sker inom GIS. Den tjänstebaserade tekniken är en genomgående och oundviklig trend inom all IT.  GIS är en del av denna IT. Att idag arbeta fil-baserat eller server-klient i stuprörssystem kommer mycket snart bli ohållbart.

I de allra flesta fallen ingår som standard tillgång till en portal när du köper ArcGIS. Den här portalen är en central komponent i ett modernt GIS och en förutsättning för hela paradigmen av ett tjänstebaserat GIS. Det här är ramverket som låter oss dela med oss av kartor, data och appar. Den har stöd för identiteter och innehåller även infrastrukturen som behövs för att olika användare ska kunna arbeta och samverka.

Själv beskriver jag ofta portalen som navet i ett modernt GIS, därför att det är faktiskt den som allting kretsar kring.

Det är egentligen den som tillhandahåller bredare tillgång till data genom att det blir enkelt tillgängligt för såväl GIS-proffs, andra kollegor, beslutsfattare, utvecklare eller allmänheten att hitta och använda det data som eftersöks. ArcGIS Pro är den primära klienten du använder för att både hantera och tillhandahålla data till (och dra mesta möjliga nytta av) en sådan destinationsportal för allting som rör GIS.

Den största utmaningen

Den stora utmaningen är inte längre tekniken. Det är snarare förändringen av invanda arbetsflöden. De flesta av oss som arbetar med GIS professionellt har en ”att göra hög” som bara växer och växer. Och, att över en natt tänka om helt och hållet när det gäller GIS och de existerande arbetsflöden som finns (och fungerar idag) är helt klart att begära för mycket.

Den goda nyheten är att dessa arbetsflöden inte behöver försvinna bara för att du migrerar till ArcGIS Pro.

Du kan installera senaste version av ArcGIS Pro sida vid sida med valfri version av ArcMap utan att de påverkar varandra.

Jag är övertygad om att de allra flesta arbetsflöden i ArcMap numera kan återskapas i ArcGIS Pro. Men, det är nog så att när du börjar upptäcka alla nya, enkla och snabba lösningar för att tillhandahålla verktyg och info (ofta bara ett klick bort) kan det nog mycket väl bli så att de gamla arbetsflödena försvinner av sig själva…

Ett modernt GIS

Det kan ta tid att byta över till ArcGIS Pro från ArcMap. Därför kan du utan problem köra båda programmen parallellt och successivt fasa ut ArcMap, gamla filformat och utdaterade arbetsflöde.

Dela data enkelt med ArcGIS Pro

Våra kollegor som är ”icke-gisare” kommer aldrig ta sig tid att installera, lära sig, och använda ett GIS. Det blir helt enkelt för mycket overhead. Men det de absolut kan (och för den delen kommer att göra) är att de kan ta sig tid att klicka på en länk i ett mail, eller ett bokmärke på skrivbordet.

I ett tjänstebaserat GIS är det precis så enkelt att dela med sig av informationen. Det handlar nu bara om att ge tillgång till det. ArcGIS Pro är skapad för att du ska kunna göra det.

Det är egentligen inget nytt

Konceptet med ett tjänstebaserat GIS är inget nytt. Det har utvecklats under ganska lång tid nu. Men den stora skillnaden nu är att vi nått en punkt där innovationen inom GIS och dess relaterade teknologier har gjort att detta inte bara är möjligt, utan faktiskt en nödvändighet.

Smarta städer, Internet of Things, Big Data och realtid (ofta en kombination av alla dessa tre) är bara några av de utmaningar vi står inför.

Det första steget på resan mot ett modernt GIS är ArcGIS Pro. För dig som vill börja den resan kan följande resurser vara en bra startpunkt.

Om skribenten: John Smaaland - f.d. produktmarknadschef

John Smaaland har arbetat med GIS i närmare 15 år. Han drivs av sin passion för nya innovativa lösningar som är i framkant av GIS-utvecklingen. Det faktum att han aldrig blir fullärd inom området är en annan orsak till intresset – det finns alltid ny kunskap att hämta. John lämnade Esri Sverige för nya utmaningar i oktober 2018.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev