Ta dina geografiska analyser ett steg längre. Med dagens teknik finns alla möjligheter att skapa de avancerade men lättbegripliga analyser du och din verksamhet behöver.

Går det att effektivisera med hjälp av geografiska analyser? Absolut. Genom att skapa analyser och scenarios redan på planeringsstadiet får du svar som hjälper din organisation att fatta rätt beslut och undvika dyra misstag.

Vilka är då de största fördelarna med geografiska analyser? Jo, de:

  • Skapar visualiseringar som är enkla att förstå – för alla
  • Kombinerar olika data och analyser för att ge en helhetsbild
  • Utgör ett kvalitativt beslutsunderlag
  • Effektiviserar och sparar tid och pengar

Skapa scenarios

Geografiska analyser innebär att analysen visualiseras på en karta istället för i rader, kolumner eller diagram. Om du ändrar de ingående datavärdena i en geografisk analys kommer även det som visas på kartan att ändra sig. Då kan du ta fram scenarios som ger svar på frågor i stil med: ”Vad händer om vi gör så eller så?”.

De geografiska analyserna gör det enklare att satsa på rätt platser och placeringar för byggande, grönområden, huvudkontoret eller en ny butik, bara för att nämna några exempel.

Analys visualiserad på karta

Utgör beslutsunderlag

Analyserna utgör samtidigt ett kvalitativt underlag för beslut eftersom det bygger på verkliga data, inte magkänsla. Det kan vara en viktig komponent när beslut ska fattas eller förmedlas, för att hålla samtalet på en konstruktiv nivå och skapa förståelse för kommande förändringar.

Ju tidigare din verksamhet drar nytta av detta desto bättre: Möjligheten att analysera potentiella slutresultat i ett tidigt skede gör att projekt kan effektiviseras och misstag undvikas helt. Då finns såklart stora pengar tjäna och tidsvinster att göra.

Gör komplicerat enklare att förstå

Förutom att en geografisk analys till sin natur är visuell innebär metoden också en genväg för att nå förståelse i komplexa ämnen.

Geografisk analys är på sätt och vis inte är mer än en karta med ett (eller väldigt många) lager av information ovanpå. Det som kan vara utmanande att förklara med ord kan vara hur enkelt som helst att kommunicera när det visas upp på en karta. Det gör det att även personer som saknar kunskap om GIS förstår de viktigaste slutsatserna av en geografisk analys.

Att dra större nytta av geografiska analyser innebär alltså att spara tid och pengar samtidigt som bättre beslut kan fattas och förmedlas enklare.