Tänk dig att du som GIS-expert får sitta med de spännande, komplexa, intrikata GIS-frågor du faktiskt brinner för. Att du inte behöver hjälpa kollegan eller chefen – återigen – med att skicka ännu en fil eller pdf:ad karta, utan att de kan lösa det själva. Det är precis vad som är möjligt med portal och appar i ArcGIS.

Senast uppdaterat: 4 januari 2023

ArcGIS-plattformen är tjänstebaserad vilket enkelt uttryckt innebär att den är byggd för att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att ta del av och skapa data där och när de behöver det. Med eller utan hjälp från en GIS-expert.

Portalen i ArcGIS länkar in data

Kravet för att uppnå det här är en gemensam portal som länkar samman all data; en portal i ArcGIS.

Kopior av samma data som finns på olika håll är bara negativt och innebär risker. En GIS-portal fungerar istället som ett nav som hämtar in data från olika håll. Det betyder att samma data bara finns på ett ställe vilket är positivt; du slipper våndas över diverse dubbletter och gamla kopior.

I kombination med att varje användare har ett unikt inlogg går det att, utifrån varje organisations unika behov, struktur och krav på säkerhet, säkerställa att varje användare har åtkomst till rätt och kvalitetssäkrade data där och när han eller hon behöver det; inte att alla har kommer åt till allt.

Alltså: rätt data till rätt personer, inte allt till alla.

Appar gör data via portalen lätt att ta till sig

Med relevanta data inlänkade till portalen går det att dra nytta av nästa stora fördel i ArcGIS-plattformen: appar. I plattformen ingår en stor mängd appar vilka alla kan inhämta de data som är tillgängliga via portalen.

De finns appar för användning på desktop, på mobil eller båda, men gemensamt är att de gör kartor, data, analyser och rapporter enkelt att dela och ta till sig utifrån olika behov och slutanvändare. Och det helt utan programmering. De konfigurerbara webbapparna är en särskilt bra start.

Via appen kan slutanvändaren utföra sitt arbete mer effektivt, gång på gång på gång. Ofta utan att du som GIS-expert behöver bli inblandad gång efter annan, mer än för att skapa själva appen.

Förändring skapar tid för avancerat GIS-arbete

Det är en stor omställning att gå från det traditionella sättet att jobba med GIS, där du varit van att arbeta lokalt på datorn.

Många GIS-experter är oroliga över att den egna kompetensen inte längre behövs. Men det är precis tvärtom! All vår erfarenhet säger att ju fler i en organisation (utanför GIS-avdelningen) som upptäcker hur värdeskapande det är att ta del av GIS-data på enkla sätt, desto mer kommer din expertis efterfrågas. Och då kommer det inte handla om att du ska skicka ännu fler pdf:er eller andra filer, utan om lösningar som är betydligt mer GIS-nära, som interaktiva karttjänster och kartappar.

Det moderna GIS:et gör att du som expert faktiskt får mer tid att fokusera på själva GIS:et, inte mindre.

När den insikten väl sjunkit in börjar de allra flesta se fördelarna med en modern, tjänstebaserad implementationen av ArcGIS-plattformen med dess portal, appar och tillkommande möjligheter.

Så stöttar ArcGIS olika verksamhetsbehov

Ladda gärna ner denna matris och inspireras kring hur ArcGIS skapar nytta i hela verksamheten:

Matris över vilka fördelar det finns med att dela data via en GIS-portal