Vanliga missuppfattningar om ArcGIS Pro, del 1

  • Myter om ArcGIS Pro

Det moderna GIS:et

Vanliga missuppfattningar om ArcGIS Pro, del 1

Har du inte bytt över till ArcGIS Pro än? Se till att du inte sitter kvar i gamla system av fel anledningar – genom att läsa om de vanligaste missuppfattningarna om ArcGIS Pro.

För den vane ArcGIS-användaren kan det av många anledningar vara svårt att gå över till ArcGIS Pro. Ibland finns det välgrundade orsaker till att bytet inte skett än, men i de flesta fall är skälet faktiskt att man helt enkelt inte har koll på vad ArcGIS Pro erbjuder och hur det funkar med allt runtomkring. För att hjälpa våra användare att fatta beslut baserade på fakta reder vi, med hjälp av Chris North, ut några vanliga missuppfattningar.

Myt 1: Det kostar för mycket att installera ArcGIS Pro

Den allra vanligaste missuppfattningen är att man inte har råd att installera ArcGIS Pro men det stämmer helt enkelt inte. ArcGIS Pro är inte en ny produkt, det är en ny applikation som är inkluderad i ArcGIS Desktop. Sitter du på en Desktop-licens är ArcGIS Pro alltså redan inkluderad i priset. Det gäller oavsett om du sitter på en basic, standard eller avancerad Desktop-licens, och även om du inte har den senaste versionen av ArcGIS Desktop.

Eller med andra ord: I ArcGIS Desktop ingår ArcMap, ArcCatalog, ArcScene och ArcGlobe – och alltså även ArcGIS Pro. Det krävs inga ytterligare licenser.

Myt 2: Vi kan inte byta över till ArcGIS Pro eftersom vi är låsta till en äldre version av ArcGIS Desktop

Medan ArcGIS Pro är inkluderad i din befintliga ArcGIS Desktop-licens är ArcGIS Pro inte knuten till en specifik version av ArcGIS Desktop. ArcGIS Pro bygger på egen kod som skiljer sig från ArcMap och ArcCatalog. Du kan installera den senaste versionen av ArcGIS Pro (eller vilken version som helst) på samma dator som vilken version som helst av ArcMap.

Du kan med andra ord installera den senaste versionen av ArcGIS Pro på samma dator även om du är låst till en viss version av ArcMap på grund av kopplingar till något legacysystem, databas eller olika partnerlösningar.

Myt 3: Vi kan inte använda ArcGIS Pro eftersom den inte publicerar till ArcGIS Server

ArcGIS Pro kan publicera webbkartor, webblager och cachade tjänster till ArcGIS Online och ArcGIS Enterprise. ArcGIS Pro kan dessutom publicera andra typer av tjänster (dynamiska kartor, bilder, geokodning och så vidare) till ArcGIS Enterprise, vilket är det nya namnet på ArcGIS Server.

ArcGIS Pro kan alltså publicera fler typer av informationsprodukter och lagertyper till ArcGIS Enterprise och ArcGIS Online än ArcMap kan.

Myter om ArcGIS Pro

Däremot har sättet som tjänsterna hanteras i ArcGIS Enterprise förändrats. Organisationer med ArcGIS Enterprise uppmanas därför att implementera portal-komponenten (Portal for ArcGIS) och federera autentiseringen med Server-komponenten.

Tidigare skapade många användare ett administratörskonto för servern och publicerade via det. Det är dock problematiskt ur säkerhetssynpunkt, inte minst eftersom flera personer använder samma inloggningsuppgifter. Dessutom innebär metoden att du inte har tillgång till de andra funktionerna i ArcGIS Enterprise och ArcGIS Online, inklusive appar för insamling av data i fält, grupper, möjlighet att hantera innehåll och så vidare.

Sammanfattningsvis så kan alltså både ArcMap och ArcGIS Pro publicera tjänster, och både ArcMap och Pro kräver inloggningar för att göra det.

ArcGIS Pro har dessutom designats för att svara upp emot moderna säkerhetskrav.

Det innebär att en installerad portal-komponent (Portal for ArcGIS) och server-komponent kopplad till den, är ett krav. ArcGIS Online är uppbyggt så här från början.

Myt 4: ArcGIS Pro stödjer inte existerande licenser och tillägg

Jodå, ArcGIS Pro stödjer existerande licenser och tillägg. ArcGIS Pro är en del av din existerande ArcGIS Desktop-licens.

Myter om ArcGIS Pro

ArcGIS Pro kan konfigureras till din existerande ArcGIS license manager för dina fleranvändarlicenser. Det kan även använda din befintliga enanvändarlicens licens på din dator. ArcGIS Pro kan dessutom licensieras med din Esri-identitet (ArcGIS named user) – som är inkluderad i ArcGIS Desktop. Detta låter administratörer att tilldela och hantera ArcGIS Pros olika licensnivåer och tillägg, som 3D, Spatial Analyst och Network Analys via portalen (ArcGIS Online eller Portal for ArcGIS)

Den licensmetod och -nivå du har idag, inklusive eventuella tillägg, är alla tillgängliga i ArcGIS Pro.

Myt 5: ArcGIS Pro har inte lika många funktioner som ArcMap

Det stämmer att ArcGIS Pro inte innehåller exakt samma funktioner som ArcMap – alla funktioner i ArcMap behövs inte längre, och vissa saker görs annorlunda i ArcGIS Pro.

Ett bra exempel är hur det funkar att hantera nätverk. Esri utvecklar självständigt från ArcGIS Pro vårt sätt att redigera och hantera nätverksdata. ArcGIS Pro används för att bygga och hantera den nya modellen för nätverksdata. ArcMap används för att hantera det gamla geometriska nätverket. Vi flyttar inte över verktygen från det geometriska nätverket till ArcGIS Pro helt enkelt eftersom det inte finns någon anledning.

Med ArcGIS Pro kan du fortfarande visualisera det gamla geometriska nätverket. Redigering måste dock ske i ArcMap.

ArcGIS Pro kan faktiskt göra mycket mer än ArcMap. ArcGIS Pro stödjer multipla layouter, direkteditering av geoobjekttjänster, kan publicera vector tile lager, integrera 2D och 3D, till exempel.

ArcGIS Pro har helt enkelt en mycket bredare palett än ArcMap om man ser till alla funktioner, så att säga att det inte svarar upp mot ArcMap är helt enkelt fel.

Något som däremot är sant är att vissa egenskaper i ArcMap inte har flyttats över till ArcGIS Pro än. För ett fåtal användare kan det vara funktioner som är viktiga i arbetet men för den stora majoriteten kan du alltså redan göra allt du behöver, och mer, i ArcGIS Pro.

Om skribenten: John Smaaland - f.d. produktmarknadschef

John Smaaland har arbetat med GIS i närmare 15 år. Han drivs av sin passion för nya innovativa lösningar som är i framkant av GIS-utvecklingen. Det faktum att han aldrig blir fullärd inom området är en annan orsak till intresset – det finns alltid ny kunskap att hämta. John lämnade Esri Sverige för nya utmaningar i oktober 2018.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev