En roddbåt och en GIS-app löste sedimenterat uppdrag hos Sandvik

  • Damm vid Sandvik