ArcGIS Enterprise 10.6.1 är en release som ger dig tillgång till massor av ny funktionalitet för bland annat samverkan och delning av information. Flera nya innovativa verktyg och möjligheter för analyser. Och förstås, ännu bättre prestanda rent generellt.

Några utvalda nyheter i denna release

ArcGIS Enterprise Sites

Med ArcGIS Enterprise sites kan du enkelt designa och sätta upp dina egna skräddarsydda webbsajter för att presentera innehållet i ditt GIS. Med sites blir det enkelt för alla i organisationen att hitta rätt data och information när de behöver det.

Ifall du arbetar på en större organisation med flera olika avdelningar som alla behöver tillgång till GIS-data och information kan du alltså skapa egna ingångar för alla avdelningar med anpassat utseende och innehåll. Du kan även koppla samman alla sites för att skapa och underlätta samverkan.

Dina kollegor kan se kartor, utforska data och titta på attributtabeller eller till och med skapa sina egna webbappar direkt via mallar utan att behöva ladda ner data eller lära sig programmera. Ditt GIS blir med andra ord mer interaktivt och skapar större nytta för organisationen.

Utökat stöd för Vector Tiles

Med 10.6.1 fortsätter vi utveckla stöd och funktionalitet kring Vector Tiles. Vector Tiles för den som inte vet är cachade vektordata, motsvargiheten till cachade bilddata. Har du någonsin upplevt att en karta ritas upp ruta för ruta i din webbläsare så är det en cachad bild. Vector Tiles är i många fall ett mycket bättre alternativ för kartor på webben. Fördelarna är många, du kan komma åt attributdata, enskilda objekt och dessutom sätta symboliken på klienten vilket medför att du inte behöver cacha upp flera olika kartor för olika ändamål. En räcker.

En av de nya funktionera för Vector Tiles är att du nu kan ta dem offline. När du aktiverar offline användning för dina vector tiles kan du till exempel ladda ner dem för användning i appar och arbetsflöden som saknar uppkoppling.

En annan nyhet för vector tiles är att du kan byta eller uppdatera ett lager med ny information i kartan. När du väljer ”Replace Layer” kommer Item ID och URL för lagret att bli oförändrat vilket kommer underlätta för användning av appar och kartor som använder sig av lagret.

I ArcGIS Living Atlas finns massor av nya exempel på vector tiles att använda som bakgrundskartor. Utforska dessa om du söker en ny stil eller utseende på dina kartor.

Olika kartor baserade på vector tiles

Kartorna ovan har samma data i botten, de är bara bara symbolsatta på olika sätt – vector tiles gör detta möjligt. Läs gärna följande inlägg om du vill testa själv.

Distribuerad samverkan

Redan i 10.5 introducerades möjligheterna med distribuerad samverkan i ArcGIS Enterprise. Alltså att låta olika portaler dela innehåll på ett säkert och kontrollerat sätt. Med version 10.6.1 har vi gjort denna funktionalitet ännu mer robust och flexibel.

Från och med nu kan alla ArcGIS Online konton etablera samverkanskopplingar med ArcGIS Enterprise instanser från version 10.5.1 och framåt. Den här funktionaliteten har tidigare endast funnits tillgänglig via ArcGIS Early Adopter Community.

I 10.6.1 introducerar vi dessutom tre nya funktioner för samverkan.

Du kan dela med dig av webbappar från din portal i Enterprise till användarna där eller till ArcGIS Online. Det innebär att du kan tillhandahålla kollegorna med anpassade appar via en länk i ett mail. Och, ifall du delar den till ArcGIS Online via en samverkanskoppling så kan din app spridas brett till allmänheten om du skulle vilja det.

Den andra nya funktionen är att du nu kan synkronisera ett workspace ’on demand’. Denna möjlighet låter dig synka nytt innehåll eller redigeringar i data utanför dina schemalagda intervall för synkning. Den nya Sync Workspace funktionen kan användas till mycket. Till exempel om du behöver tillhandahålla ny uppdaterad information till dina användare utanför det vanliga schemat.

Den tredje saken vi gjort är att lägga till funktionaliteten för portaladministratörer att sätt aupp tröskelvärden för hur mycket lagringsutrymme deras samverkanskoppling får nyttja. Defaultnivån är 10 GB men med hjälp av den nya diskThreshold parametern kan du ställa in den från 1 GB till hur högt du vill.

Lär dig mer om distribuerad samverkan.

Ortho Maker

OrthoMaker appen

OrthoMaker är en ny webbapp för ArcGIS Enterprise och som låter dig skapa produkter som till exempel ortofoton av dina drönartagna bilder. Detta är inte en app du köper, utan den ingår i Image Analyst för ArcGIS enterprise.

Appen fungerar som en tre-stegs-raket. Du sätter upp och anpassar ditt projekt. Utför blockjusteringar av dina bilder med hjälp av tillrättalagda guider och till sist låter du programvaran generera en ortofoto och andra relaterade produkter. I denna version kan du skapa ortofoton, ytmodeller (DSM) och terrängmodeller (DTM) utifrån dina drönartagna bilder. Den använder den distribuerade prossesorkraften i din ArcGIS Image Server och den nås via din portal.

Kom igång med Ortho Maker

Mer kontroll över dina geobearbetningsprocesser.

Administratörer har nu bättre kontroll och information om de asynkrona jobben som körs i deras geobearbetningsservrar. En ny svit med funktioner och resurser finns tillgänglig i ArcGIS Server Adminsitrator API som låter dig se vilka arbeten som körs, ligger på tur i kön eller som nyligen körts klart. Du kan avbryta arbeten som körs eller rensa kön på alla arbeten som ligger på kö.

Läs mer om vad du kan göra med ArcGIS Server Administrator API här.

Dessa två filmer ger dig en bra översikt av nyheterna i ArcGIS Enterprise 10.6.1

Vill du läsa ännu mer om ArcGIS Enterprise 10.6.1 kan du läsa dokumentationen här, eller kolla in den nyligen uppdaterade ArcGIS Enterprise Functionality Matrix.