ArcGIS Online uppdateras regelbundet, och i denna release finns flera användbara funktioner och förbättringar. Du får tillgång till nya analysverktyg, nya mallar för webbappar och mycket mer, nedan följer ett urval av de senaste nyheterna för september-releasen av ArcGIS Online.

Nya analysverktyg

Summarize Center and Dispersion

Verktyget Summarize Center

Detta verktyg mäter distributionen av ett punktdataset för att beräkna vilken punkt som ligger i centrum, medelvärde, medianvärde och ellips (distribution). Med den kan du till exempel spåra förändringar över tid eller jämföra distribution av olika objekt.

  • Givet ett lager med centroidpunkter för fastigheter i en stad kan dessa viktas mot populationen för att identifiera vilken del av staden som är den mest tillgängliga för flest personer exempelvis om du vill veta var du ska placera en ny affär.
  • Ifall du har ett lager med observationer av älg i ett naturreservat som samlats in över en längre period, kan du med hjälp av medelvärdet visa var koncentrationen av älg är som störst under sommar respektive vinter.
  • Om du har ett lager med data över eldsvådor, kan du använda medianvärdet för att beräkna den centrala tendensen av elden utan att påverkas av outliers i dina data.
  • Har du ett lager med dricksvattenbrunnar kan en ellips användas för att bedöma hur en förorening sprids i ett område.

Resultat av ellips

Find Point Clusters

Verktyget Find Point Clusters

Detta verktyg hjälper dig identifiera kluster i dina punktlager baserat på den spatiala distributionen. Verktyget identifierar områden där punkter eller händelser är mer koncentrerade och där dessa är separerade av områden där förekomst av punkter är glest eller saknas. Punkter som inte faller inom ett kluster blir kategoriserade som oviktiga ur detta perspektiv.

Kluster av punkter

Övriga förbättringar

Hitta existerande platser och beräkna nya platser kan nu använda sig av relationen ”närmast till” när du ska hitta de objekt som ligger närmast andra objekt i ett annat lager. Resultat från verktyget Join Features kan nu skapas som ett driftat geoobjektlager för alla attributkopplingar, inklusive en-till-många relationer. Du har nu också flera val hur du kan definiera matchande data i en-till-en relationer genom att använda ett uttryck på  ett numeriskt- eller datumfält.

3D-scener

Scenvisaren låter dig skapa, visualisera och dela med dig av 3D-kartor.

ScenvisarenFlera nya funktioner har lagts till i 3D-scenviaren. Du kan nu även navigera i 3D-kartor med hjälp av en 3D-mus eller tv-spelskontroller. Du använder dessa enheter för att på ett intuitivt sätt navigera och utforska 3D-kartor, -byggnader och -modeller eller objekt under marknivå. Vi har även förbättrat sökfunktionerna i 3D-kartan vad gäller sökningar på attribut. Du kan nu konfigurera objektsökningar så att användaren kan hitta och zooma till specifika objekt i ett lager. Ett exempel kan vara att du söker på namnet på ett konferensrum, och sökfunktionen navigerar till rummet, markerar den och visar en pop-up ruta med information om den.

Nya mallar för webbappar

I ArcGIS Online får du tillgång till ett flertal olika mallar för olika typer av webbappar. Du behöver inte kunna programmera, utan du bara konfigurerar och anpassar mallarna via ett grafiskt användargränssnitt så att de passar dig.

Image Visit

Med mallen Image Visit kan användaren guidas till förutbestämda platser i ett bilddataset när det finns behov av att redigera, eller läsa information om data. Appen minimerar tiden det tar för bilddata att laddas vilket strömlinjeformar arbetsflöden för till exempel inspektioner, verifikationer av kontrollpunkter eller kontroll av klassificeringsanalyser.

Mallen Image Visit

Scene with Inset Map

Den här mallen ger dig en brygga mellan 2D och 3D appar genom att bädda in en 2D-karta i en 3D-scen vilket hjälper användarna att orientera sig. Du kan även presentera information genom att lägga 2D-kartan och 3D-kartan jämsides eller ovanpå varandra.

Layer Showcase

Med Layer Showcase kan du visa en samling av olika lager. Användare kan till exempel utforska lager som finns i en specifik användargrupp, visualisera dem i en karta eller 3D-scen och även skapa sina egna kartor eller 3D-scener med hjälp av denna app. (Den här mallen ligger fortfarande i beta.)

Mallen Layer Showcase

Du kan även se en tidig version av den här appen användas i denna film: