Ihärdigt arbete ger resultat när Sandvik går från papperskarta till modernt GIS

  • Sandvik använder ArcGIS

Det moderna GIS:et

Ihärdigt arbete ger resultat när Sandvik går från papperskarta till modernt GIS

Att driva ett förändringsarbete tar ofta längre tid än man trott och kräver mer energi än man förväntat sig. Stålverket Sandvik har efter ihärdigt arbete nu börjat se resultatet av deras förflyttning från papperskartor och information i silos, till kvalitetssäkrade data tillgängligt via ett modernt GIS.

Sandvik har varit duktiga på att dokumentera och ha koll på sina data ända sedan starten för runt 150 år sedan. Men för drygt tio år sedan närmade sig ett större antal pensionsavgångar. Med både eget byggda koordinatsystem och information som framförallt lagrades i huvudet hos individer behövde man byta sätt att hantera och spara sina data.

Katarina Johansson använder ArcGIS

Den då nyanställda Katarina Johansson hade erfarenhet av geografiska informationssystem, GIS, och fick i uppdrag att undersöka om den geografiska tekniken kunde vara lösningen framåt. En förstudie senare visade att så var fallet.

Säkerhet och tillgänglighet viktiga aspekter

Katarina beskriver värdet av ett GIS utifrån aspekterna säkerhet och tillgänglighet:

– Säkerhet genom att datan finns lagrat på ett ställe; man vet att det är rätt data och enda datan. Nytta genom att datan alltid är tillgänglig, även i fält.

Ur en säkerhetsaspekt innebär koll på datan att Sandvik vet var saker som ledningar och kablar går innan de gräver. Det blir såklart extra påtagligt när det är aktuellt med grävning bland högspänningskablar.

En annan stor vinst med att all information finns samlad och är enkelt tillgänglig på ett och samma ställe är att man sparar tid, och tid är pengar, konstaterar Katarina.

Mångårigt projekt

Vi spolar tillbaka i tiden igen. Projektet med att konvertera till ett modernt GIS sjösattes men gick av olika anledningar trögt. 2014 ställdes det hela på sin spets.

Vid det laget hade Sandvik satsat en hel del på att konvertera CAD till GIS, byta ut egna koordinatsystem till GPS-standard och flera andra GIS-satsningar. Ändå ansågs papperskartan fortfarande som den viktigaste och få såg nyttan med att vara digitala.

Tillsammans med IT drog Katarina igång ett arbete för att gå på djupet av vad verksamheten verkligen ville ha och hur deras bild av GIS:et såg ut. Det kombinerades med ännu fler utbildningsinsatser och ännu mer information. Till slut började insikten komma hos den breda massan.

– Wow, kan man använda webbkartan så? Och direkt i mobilen? Nu började man äntligen förstå hur bra det kunde vara med modern GIS-teknik, berättar Katarina.

Ett konkret tillfälle handlar om hur en GIS-app direkt i mobilen hjälpte till att lösa ett muddermätningsproblem mer eller mindre på en eftermiddag.

ArcGIS på Sandvik

Portalen ser till att rätt information är tillgänglig

Idag är GIS:et ett systemstöd för att hålla ordning på alla anläggningar, handlägga, planera, projektera, tillgängliggöra och presentera information. Rent tekniskt använder sig Sandvik av det som kallas ArcGIS-portalen: ett nav som ser till att medarbetare alltid har tillgång till den information de behöver, när de behöver det.

Katarina är ansvarig för att systemet snurrar som det ska, och att all data som användare och övrig organisation behöver finns på plats och funkar.

Misstänksamheten mot tekniken har försvunnit.

– De som var negativa då är de som använder GIS:et i surfplattan idag, berättar Katarina.

Ladda ner: 3 tips för värdeskapande datahantering

Om skribenten: Pernilla Lindblom - Marknadskommunikatör

Kartor är snygga, informativa och kan ofta ge en oöverträffad översikt. Det var den kombinationen som tidigt lockade Pernilla Lindblom till kartans underbara värld. Kombinerat med den moderna tekniken som geografiska informationssystem erbjuder kan kartorna idag berätta så mycket mer och bli tillgänglig för fler, något hon gärna vill hjälpa fler att dra nytta av.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev