Vanliga missuppfattningar om ArcGIS Pro, del 2

  • myter om ArcGIS Pro

Det moderna GIS:et

Vanliga missuppfattningar om ArcGIS Pro, del 2

Anledningarna till att inte ha bytt över till ArcGIS Pro och ett modernt GIS kan vara flera. Ibland ligger välgrundade anledningar bakom, men alltför ofta är det rena missuppfattningar som är orsaken till att användare sitter kvar med ArcMap. Vilka känner du igen dig i?

Det här är den andra och sista delen där vi lyfter några vanliga myter om ArcGIS Pro. Läs del 1 med myter 1-5 här.

Myt 6: ArcGIS Pro använder krediter

Varken ArcGIS Pro eller ArcMap använder krediter. Däremot gör vissa geobearbetningsverktygstjänster det om de är kopplade till ArcGIS Online. Tanken bakom detta är att erbjuda kompletterade GIS-funktionalitet för de användare som:

  • Bara behöver dessa verktyg ibland, och
  • Inte har tillgång till dessa verktyg via ArcGIS Desktop tilläggen

Dessa valbara verktyg ersätter alltså inte de olika tilläggen.

Dessa tjänster blir med andra ord tillgängliga till en lägre kostnad för vanliga användare eftersom de endast konsumerar krediter när de används. Du kan strypa tillgången till dessa verktyg via inställningarna för användarrollerna i ArcGIS Online. Dessutom kan ArcGIS-administratören hantera och budgetera hur många krediter en given användare får använda.

Myt 7: ArcGIS Pro kräver ArcGIS Online för att fungera

Nej, ArcGIS Pro behöver inte ArcGIS Online. Du kan använda ArcGIS Pro på en dator utan internetuppkoppling mitt ute i ingenstans, om du skulle vilja det.

Skillnaden mot att vara kopplad till ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise är precis samma som med ArcMap. Du kan självklart inte komma åt bakgrundskartor i ArcGIS Online om du inte kommer åt din server eller internet, och du kan inte publicera tjänster eller använda din organisations geodatabas.

Men precis som med ArcMap kan du fortsätta använda shapefiler, filgeodatabaser och alla dina lokala data.

Med ArcGIS Pro har du dessutom möjligheten att göra en offline-kopia av din karta och ditt arbete när du vet att ArcGIS Pro inte kommer vara kopplad mot något nätverk, vilket kan vara väldigt användbart.

Detta är en ytterligare fördel med ditt användarkonto, din namngivna användare: det är enklare för dig att ta med din licens offline när du använder en fleranvändarlicens. För enanvändarlicenser har du ju inte det behovet.

Myt 8: ArcGIS Pro kräver mer datorkraft än ArcMap

För vardagligt arbete med 2D-GIS kan ArcGIS Pro köras på samma datorer och enheter som du använder för ArcMap. Minimikraven på hårdvaran för både ArcMap och ArcGIS Pro är ungefär desamma. Om du däremot jobbar med 3D kommer du behöva ett bättre grafikkort. Precis samma sak gäller ArcMap-användare när de använder ArcScene eller ArcGlobe.

En annan sak att komma ihåg är att ArcGIS Pro är en 64-bitars applikation. Det innebär att Pro inte kan installeras på en 32-bitars dator. ArcGIS Pro kommer därför utföra vissa uppgifter bättre, som geobearbetning och att rita upp stora dataset, just eftersom det bygger på 64 bitar.

De egenskaper med multitrådad hantering och andra effektivare sätt att hantera resurser som gör att ArcGIS Pro fungerar bra på din dator gör samtidigt att Pro inte fungerar bra i en virtuell miljö som inte är uppsatt optimalt. Om du ska köra ArcGIS Pro i en virtuell miljö behöver du ta noggrann hänsyn till systemkraven.

Myt 9: ArcGIS Pro stödjer inte geodatabaser, och versionshantering

ArcGIS Pro stödjer samma datatyper som ArcMap; shapefiler, filgeodatabaser, CAD-filer, bilder och raster – allt fungerar i ArcGIS Pro, likväl som Data Interoperability tillägget.

ArcGIS Pro kan även kopplas upp emot din organisations geodatabas. Du kan till och med använda de .sde-kopplingar du redan har. Du kan koppla upp dig mot, och redigera alla dina existerande versioner.

ArcGIS Pro stödjer även dina geodatabasegenskaper som domän, subtyper och topologi. Dessutom kan du direktkoppla dig mot databassystem.

Myter om ArcGIS Pro

Som grädde på moset så är redigeringsmöjligheterna i ArcGIS Pro hästlängder bättre än de i ArcMap. Du kan inte bara redigera olika versioner av din geodatabas, verktygen för det har förbättrats kraftigt i ArcGIS Pro.

Lägg till ramverket för tasks i ArcGIS Pro och det faktum att du kan använda tillägg för utökade arbetsflöden som Data Reviewer och Workflow Manager. ArcGIS Pro stödjer även samma projektioner, koordinatsystem och datum som ArcMap.

Med ArcGIS Pro har du kort och gott en modern och effektiv miljö för redigering och hantering av data.

Myt 10: Det är svårt att använda ArcGIS Pro

Det är klar att det kan ta lite tid att vänja sig vid ett nytt användargränssnitt och nya funktioner, men när du väl gjort bytet kommer du inte byta tillbaka.

Fördelarna med ArcGIS Pro är helt enkelt så många fler att när du väl vant dig – och det gör du snart – så kommer du upptäcka hur mycket enklare och snabbare arbetet går.

Om skribenten: John Smaaland - f.d. produktmarknadschef

John Smaaland har arbetat med GIS i närmare 15 år. Han drivs av sin passion för nya innovativa lösningar som är i framkant av GIS-utvecklingen. Det faktum att han aldrig blir fullärd inom området är en annan orsak till intresset – det finns alltid ny kunskap att hämta. John lämnade Esri Sverige för nya utmaningar i oktober 2018.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev