Dela data mellan organisationer på ArcGIS Online

 • Dela data mellan organisationer

Tips och tricks

Dela data mellan organisationer på ArcGIS Online

Det är enkelt att dela data inom en organisation, men visste du att det går lika bra att dela data mellan olika organisationer som använder ArcGIS Online? Den här möjligheten gör att olika organisationer inte bara kan se och använda varandras data, de kan dessutom arbeta praktiskt med att redigera och uppdatera samma dataset.

I detta exempel ska en organisation samla in data i fält gällande vattenkvalitet på olika badplatser i länet. Till sin hjälp har de studenter från olika skolor som kommer arbeta under sommaren med detta. Organisationen skapar ett redigerbart geoobjektlager som tillgängliggörs via en webbapp. Studenterna använder sina ArcGIS Online inloggningar för att delta i arbetet med att uppdatera data.

Organisationen vill hålla informationen privat och vill inte att allmänheten ska kunna bidra med information, eller kunna se informationen som samlas in under det att arbetet utförs. Resultatet ska istället presenteras via en Story Map. Organisationen kommer aktivera spårning av vem som redigerar i lagret för att veta vem som gjort vad.

Eftersom studenterna redan känner till ArcGIS Online och har egna inloggningar så sätter organisationen upp en användargrupp som tillåter personer från olika organisationer bli medlemmar och dessutom kunna bidra med att uppdatera informationen.

Steg 1. Skapa en ny användargrupp

 • Skapa en ny grupp via gruppsidan på ArcGIS Online.

Skapa en grupp på ArcGIS Online

 • Ställ in att vem som helst kan se gruppen – Alla (publik).
 • Ställ in att de som begär medlemskap och som godkänns av administratören får medverka i gruppen.
 • Ställ in att endast gruppägare och ledare kan skapa och dela med sig av innehåll.
 • Klick till sist på ”Skapa grupp”.

Inställningar för användargrupp

Genom att göra dessa inställningar säkerställer vi att endast organisationen kan dela innehåll till gruppen men att andra kan vara medlemmar i den.

Steg 2. Bjud in användare till gruppen

 • Klicka på knappen ”Bjud in användare”.

Knappen bjud in användare

 • Bocka av att endast söka efter användare inom organisationen, då söker du på alla användare, även de som är medlemmar i andra organisationer.
 • Sök upp användaren du vill bjuda in, klicka på skicka inbjudan.

I de fall vi inte har användarnamn och kontaktuppgifter till studenter så kan de istället själva ansöka om medlemskap i gruppen.

De gör detta genom att via sitt eget konto söka efter gruppens namn eller använda gruppens URL. Du kan alltså även skicka ett mail till alla du vill bjuda in med länken till gruppen så att de själva kan ansöka om medlemskap.

Observera att användare som ska läggas till eller söka om medlemskap från eller till en annan ArcGIS-organisation måste visa sin profil för den nya ArcGIS-organisationen publikt.

Steg 3. Kontrollera inbjudningar och begäran om medlemskap

 • Kontrollera sedan att alla som bjudits in till gruppen har accepterat sin inbjudan, samt välj att acceptera eller avslå ansökningar om medlemskap i gruppen som andra studenter själva skickat.

Steg. 4 Konfigurera inställningar för redigering av data för dataset

För det dataset som ska användas i arbetet behöver du göra lite inställningar för hur redigeringen går till.

Bocka för:

 • att aktivera redigering
 • att spåra vem som skapade och senast uppdaterade geoobjekt
 • att det är tillåtet att lägga till, uppdatera och ta bort geoobjekt
 • att redigerare kan se alla geoobjekt
 • att redigerare endast kan redigera sina egna objekt (kräver spårning)

Steg 5. Dela med gruppen

 • Under delningsinställningar för lagret ser du till att dela med dig av lagret till användargruppen.

Steg 6. Skapa en webbapp med hjälp av en färdig mall

 • Klicka åter på lagret, så du kommer till lagrets sida med metadata. Välj att lägga till lagret på en ny karta.
 • Spara som en webbkarta.

 • Välj att dela kartan, se till att den delas med användargruppen, och välj att skapa en webbapp genom att trycka på knappen skapa webbapp.

 • Välj en lämplig mall för ändamålet, i det här fallet skulle mallen ”Geoform” fungera utmärkt.

 • Följ sedan bara instruktionerna för att konfigurera mallen för webbappen och se till att även den delas med gruppen.

De ovanstående stegen visar ett ganska typiskt scenario för att samarbeta mellan organisationer. Genom att använda grupper i ArcGIS Online får du ett säkert sätt att tillgängliggöra innehåll med olika typer av funktionalitet vilket låter dig samarbeta med tusentals andra användare på ArcGIS Online!

Om skribenten: Erik Lassyms - Teknisk rådgivare

Erik Lassyms har ett stort intresse för ny teknik och hur den kan skapa nytta i olika verksamheter. Han möter kunder och deras utmaningar på en mängd nivåer och hjälper till med såväl installationer som utbildningar. ArcGIS Enterprise och appar är de GIS-produkter han främst jobbar med.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev