Vad har orientering och köroptimering för truckar gemensamt? Jo, båda nyttjar modern teknik för att följa färdvägar. Med inspiration från de GPS-klockor som kom inom orienteringen för några år sedan, införde Alleima GIS-baserad teknik och har idag optimerat mer än bara truckarnas rutter.

Alleima hette tidigare Sandvik.

På Alleimas industriområde kör varje dag en mängd truckar omkring med uppgift att transportera last efter last mellan lagerplats och fabrikslokal.

Alla truckförarna har full koll på hur ofta truckarna kör effektivt med last, vart lasten placeras och vilka rutter som är optimala. Allt tack vare modern GIS-teknik som installerats i varje fordon.

– Vi vinner ledtid och nytta mot kund. Och en inre effektivitet där vi har kontroll på materialet. När vi inte behöver leta efter var saker lagts kan vi köra smartare. Vi får även ner dieselförbrukningen vilket gör att vi når våra miljömål, berättar logistikchef Roland Andersson.

Inspirerades av GPS inom orientering

Annat var det för några år sedan, innan den GIS-tekniken fanns i truckarna. Den insyn Roland och truckförarna har idag saknades helt på den tiden.

– Jag var aktiv inom orientering tidigare och då, vid 2012, hade GPS-klockan kommit så man kunde följa vart man sprungit någonstans. Jag fick idén att det kunde vara en möjlighet även med truckarna, för att se hur de kör, berättar Roland.

Nyfikenheten fanns men inte kunskap om hur det kunde omvandlas till något konkret.

Med hjälp av geografiska analyser som Esri Sverige tog fram kunde Roland och projektteamet konstatera att idén var genomförbar och skulle skapa nytta till stålverket.

Analyserna hjälpte oss att se optimering av lagerytor; var de borde vara placerade utifrån att skapa så korta körvägar som möjligt. De hjälpte oss att förstå hur tekniken kan hjälpa till.

Utvecklingsidéer frodas

Vi spolar fram till nutid igen. Truckarna har körts med den moderna GIS-tekniken i några år, barnsjukdomarna är åtgärdade och nya idéer har väckts till liv.

Roland med kollegor tittar nu på hur man kan koppla samman den information om material de har via tekniken från Invotech i truckarna, med ArcGIS bakgrundskartor. Det skulle göra att Roland med kollegor direkt och visuellt på en karta kan se om vissa lagerytor börjar bli överfulla.

– Dels ger det oss en täckningsgrad på lagringsytorna, dels kan vi se om något material legat stilla länge. Vi kan även se var man kan göra omstuvningar om det behövs – kanske finns det plats någon annanstans.

Kartor bidrar till snabba beslut

Dessutom skulle kartorna utgöra ett snabbt beslutsunderlag.

– Vi kan visualisera för ledningen att det kan vara fel i något produktionsled, vilket kan vara en orsak till att det är fullt på någon lagringsplats, säger Roland och fortsätter:

Det är en styrka att referera till visuella bilder, det gör det enklare för oss att ha en dialog med ledningen. Jag ser kartorna som ett snabbt beslutsunderlag, för att inte tappa produktionstid.

Vill att alla får aktuell lägesbild

På sikt vill Roland även att kartorna ska synas på skärmar där alla hela tiden ser samma aktuella lägesbild.

– Det hjälper oss att dela information och vara transparenta i vårt arbete.

Visioner för framtiden råder det definitivt ingen brist på. Med tanke på att Roland redan har visat att även idéer från oväntade håll kan vara relevanta och förverkligas finns knappast några hinder som inte kan forceras även framöver.

Hämta interaktiv guide till geografisk analys – så funkar det