Skapa relationer mellan data i Insights

  • Skapa relationer i Insights for ArcGIS

Tips och tricks

Skapa relationer mellan data i Insights

Det är enkelt att skapa relationer mellan dataset i Insights for ArcGIS. Om du har vissa data i en tabell och annan data i en annan tabell kan du skapa en relation, en koppling, mellan dessa dataset så länge det finns en gemensam nämnare.

Varför är det bra att kunna skapa relationer mellan data? Jo, det skiljer sig ofta stort mellan hur tabeller sparas i databaser. Har du någon gång spenderat timmar på att städa upp och sammanfoga data så förstår du problemet.

Har du till exempel en tabellrad med Sveriges kommuner som polygoner kan du göra kopplingar till en tabell med demografiska gata genom att koppla samma via en gemensam rad.

Det behövs inte fler än tre klick för att skapa relationer i Insights for ArcGIS och du slipper tidsödande steg som att importera och exportera data, skapa SQL-frågor och publicera.

Gör så här för att skapa en relation i Insights for ArcGIS

Skapa relationer i Insights for ArcGIS

Steg 1. Lokalisera de dataset du vill koppla samman. Klicka på knappen Create Relationship.

Skapa relationer i Insights for ArcGIS

Steg 2. Klicka och dra samman dataseten.

Skapa relationer i Insights for ArcGIS

Steg 3. Om du är nöjd med Insights förvalda kopplingsalternativ är du klar nu, annars kan du klicka på pennan för justera och få den typ av relation du vill ha till exempel ett urval av fälten.

Läs mer om att skapa relationer mellan data: Create relationships to join datasets

Om skribenten: Erik Lassyms - Teknisk rådgivare

Erik Lassyms har ett stort intresse för ny teknik och hur den kan skapa nytta i olika verksamheter. Han möter kunder och deras utmaningar på en mängd nivåer och hjälper till med såväl installationer som utbildningar. ArcGIS Enterprise och appar är de GIS-produkter han främst jobbar med.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev