Anna Nordlöv gjorde sitt ex-jobb tillsammans med Sweco. Hon ville undersöka om GIS kan bidra till bättre underlag och i förlängningen grönare samhällen, med hjälp av mer kvalitativa analyser.

Med hjälp av geografiska analyser visade Anna Nordlöv, student på Kungliga tekniska Högskolan, att det går att mäta mjuka värden såsom närhet till grönområden och visa hur många som skulle påverkas negativt eller positivt efter att en viss förändring genomförts.

Analysmetoden gjorde det möjligt att ta fram flera scenarios och välja det som är till gagn för majoriteten. Dessutom gick det att visa resultaten för allmänheten med hjälp av Story Maps.

Se filmen så får du hela bilden:

Läs mer: Sweco ser nyttan med analyser i stadsplanering