Vanliga frågor om nya licensmodellen

 • Vanliga frågor om licensmodell

Teknik

Vanliga frågor om nya licensmodellen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som rör den nya licensmodellen och användartyperna. Se gärna om svaret på din fråga finns här!

Generella frågor

Bytet av licensmodell beror på att kunder efterfrågat fler olika typer av licenser som stämmer bättre överens med behoven som finns hos användarna och hur man jobbar. Den nya licensmodellen ska underlätta för kunder att få tillgång rätt typ av funktionalitet utifrån faktiska behov och se till att man bara betala för det man behöver.

Bytet till User Types enligt den nya licensmodellen sker automatiskt i ArcGIS Online i samband med uppdateringen till den senaste versionen den 5 december 2018. För att de nya användartyperna ska bli tillgängliga i ArcGIS Enterprise behöver din organisation uppgradera till 10.7 när den versionen kommer, planerad till mars 2019.

Nej, du behöver inte göra något. Förändringen sker automatiskt i ArcGIS Online i samband med uppdateringen av ArcGIS Online den 5 december 2018 och de nya användartyperna blir tillgängliga i ArcGIS Enterprise i version 10.7 i mars 2019 och aktiveras när din verksamhet gör uppgraderingen.

De nya licenstyperna aktiveras automatiskt i ArcGIS Online samband med den senaste uppdateringen den 5 december 2018.

De nya licenstyperna aktiveras när din organisation uppgraderar till ArcGIS Enterprise 10.7 som är planerad att komma i mars 2019.

Funktionalitet kring användartyperna (User Types)

En User Type är ett slags digitalt konto, eller licens, som är kopplad till en unik individ. Varje licens har en viss funktionalitet kopplad till sig. Individen för en licens kan därför göra vissa saker beroende på den funktionalitet som finns inbyggt i kontotypen. Eftersom varje licens är kopplad till en individ kan varje organisation också styra vilka personer som ska ha åtkomst till vilken data.

Bytet till nya licenser innebär att licenstyperna Named User Level 1 och Named User Level 2 döps om till Viewer respektive Creator. Funktionaliteten blir densamma. Förutom namnbytet tillkommer tre licenstyper: Editor, Field Worker och GIS Professional. Den nya licensmodellen innebär alltså att det kommer finnas möjlighet att välja på fem typer istället för bara två. Följande funktionalitet finns i varje licenstyp:

1. Viewer (tidigare Named User Level 1)

 • Kan titta på allt som skapats och delats av andra i ArcGIS-Online, inklusive data som är delat privat inom en organisation.
 • Kan inte editera, skapa, göra analyser eller själv dela objekt eller data.
 • Är perfekt för användare som enbart behöver kunna ta del av data i ArcGIS Online, men inte skapa eller justera själv.

2. Editor (ny)

 • Kan titta på och editera data i de appar som ingår i grundpaketet i ArcGIS Online.
 • Kan inte analysera, skapa och dela objekt i ArcGIS-appar för datorn.
 • Är perfekt för användare som behöver begränsad tillgång till appar för att skapa och hantera data i molnet, samt för att specialanpassade användningsområden.

3. Field Worker (ny)

 • Kan titta på och editera data i ArcGIS och i de appar som ingår i paketet med fältappar i ArcGIS Online.
 • Kan inte skapa eller dela objekt.
 • Är perfekt för användare som jobbar med data och kartor i ArcGIS och fältappar i ArcGIS Online.

4. Creator (tidigare Named User Level 2)

 • Kan göra allt som Viewer, Editor och Field Worker kan, samt möjlighet att skapa, administrera och dela till webbappar på ArcGIS, Map Viewer, Scene Viewer, appar för kontor och appar för fält.
 • Kan inte använda premiumappar (som Insights for ArcGIS och Business Analyst) direkt men en licens köpas till.
 • Kan bli tilldelad alla roller och är kompatibel med alla appar. Appar som inte är inkluderade i den här användartypen kan köpas till separat efter verksamhetens behov.
 • Är perfekt för användare som behöver skapa kartor och appar inom hela ArcGIS Online, utföra avancerade analyser och använda fältappar.

5. GIS Professional (ny)

 • Kan göra allt som Viewer, Editor, Field Worker och Creator kan. En GIS Professional får även tillgång till ArcGIS Pro.
 • GIS Professional finns i tre nivåer: Basic, Standard och Advanced.
  • Basic: erbjuder en miljö och verktyg för att skapa kartor och interaktiv visualisering.
  • Standard: erbjuder en miljö och verktyg för att skapa kartor, interaktiv visualisering, fleranvändarredigering och avancerade funktioner för datahantering.
  • Advanced: erbjuder en miljö och verktyg för att skapa kartor, interaktiv visualisering, fleranvändarredigering, avancerade funktioner för datahantering, avancerade analyser, högkvalitativ kartografi och omfattande databashantering.
 • Tillgång till ArcMap och ArcCatalog ingår inte.
 • En GIS Professional kan bli tilldelad alla roller och är kompatibel med alla appar och addons. Appar som inte är inkluderade i den här användartypen kan köpas till separat efter verksamhetens behov.
 • Är perfekt för användare som behöver tillgång till hela utbudet av appar och funktionalitet inom ArcGIS-plattformen, både ArcGIS Online och ArcGIS Enterprise samt för de som behöver skapa kartor och appar inom hela ArcGIS-plattformen, utföra avancerade analyser och använda de avancerade funktionerna i ArcGIS Pro.

Den nya licensmodellen innebär att namnet på din licensnivå kommer heta Viewer istället. Det sker ingen skillnad av funktionalitet, tillgång till appar, behörighet eller pris

Den nya licensmodellen innebär att namnet på din licensnivå kommer heta Creator istället. Det sker ingen skillnad av funktionalitet, tillgång till appar, behörighet eller pris.

Du kan ändra din licenstyp i samband med ordinarie förnyelse av ditt abonnemang, som sker en gång per år. Du kan inte byta mitt under en pågående abonnemangsperiod. Du kan däremot när som helst lägga till ytterligare licenser.

Ingen förändring sker i licensering av ArcGIS Desktop, som består av ArcMap, ArcCatalog och Pro. Man kan fortfarande köpa Desktop som en-användarlicens eller fler-användarlicens.

Det nya är att man kan få tillgång till ArcGIS Pro via ett abonnemang på en GIS Professional.

Användartyperna Creator och GIS Professional har både den behörighet och funktionalitet som krävs för att agera som administratörer.

Frågor om appar

Det går att köpa till appar vid behov när som helst, om de appar som ingår i en viss användarlicens inte räcker till.

I varje användarlicens ingår en viss uppsättning funktionalitet och appar som ska stötta användarens arbete och dessa blir tillgängliga för användaren så snart en licens har skapats. Det går inte att välja bort viss funktionalitet eller vissa appar om ingår i en användartyp.

Om en användare behöver en specifik app som inte ingår i grundpaketet går det att köpa till appar, vilka då kallas för add on-appar.

Det finns tre olika grundpaket med appar: ArcGIS Essential Apps, Field Apps och Office Apps.

 • ArcGIS Essential Apps ingår i alla de nya användarlicenserna.
 • Paketet med Field apps är inkluderade i licenserna Field Worker, Creator och GIS Professional. De kan adderas till licensen Editor som individuella addon-appar.
 • Paketet med Office Apps ingår i Creator och GIS Professional. De kan bara säljs som ett komplett paket.

Ladda ner lathund över vilka appar som ingår för varje användartyp:

Lathund: appar och användartyper

Kostnader och krediter

Nej, det innebär ingen förändring av kostnader eller pris med den nya licensmodellen. Däremot blir det möjligt att skaffa licenstyper på fler nivåer än vad som funnits tidigare, och om ni då väljer att lägga till en eller flera licenstyper kan det innebära en kostnad men då först efter att ni aktivt har gjort en beställning.

Precis som förut är antalet krediter kopplade till den användarlicens och behörighet man hade tidigare. Det sker ingen förändring i samband med bytet till den nya licensmodellen för de som byter från en Named User Level 1 eller Level 2. Om din organisation väljer att köpa in en eller flera av de nya licenstyperna kommer de ha en given kredit kopplad till sig, också den utifrån licenstyp och behörighet.

Om skribenten: Håkan Nordlund - Teknisk chef och partneransvarig

Håkan arbetar nära Esris produktutvecklingsteam i USA för att kunna bidra till och föra in den bästa GIS-tekniken till Sverige. Dessutom arbetar han med partners till Esri Sverige för att ge dem de rätta förutsättningarna att bygga fokuserade appar och lösningar ovanpå ArcGIS-plattformen.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev