Strandstädarkartan används av kommuner längs västkusten för att på ett effektivt sätt samverka kring städinsatser utmed havet. Hittills visar arbetet på framsteg för varje år.

– Vi samlar in allt mer skräp. I år fick vi mer pengar i anslag och det är roligt att kunna visa att vi tack vare det också lyckats samla in mer skräp, berättar Florina Lachmann.

Florina är projektledare för Ren Kust, ett projekt som går ut på att städa hela kusten längs Bohuslän från skräp som flyter in från havet och skräp som hamnar på stranden av andra anledningar. Ren Kust är ett samarbete mellan flera kommuner längs kusten.

Kartan nav i städarbetet

Sedan 2015 fram till i år har över 30 000 säckar med skräp fraktats bort från stränderna längs västkusten. Mängden insamlat skräp har ökat stadigt för varje år.

– Strandstädarkartan är central i arbetet, säger Florina.

Kartan underlättar samarbete och koordination mellan de olika arbetslagen. Det är många aktörer inblandade och alla måste se varandras arbete för att jobba effektivt.

Kartan gör det enklare för fler att delta

Strandstädarkartan är en interaktiv kartapplikation. Den visar var det finns behov av att städa längs kusten, var det finns insamlat skräp att hämta och annan bra information. Kartan gör det enklare för fler att delta i skräpplockandet, vilket vi tidigare berättat om.

Det har gjorts flera välkomna förbättringar av kartan i år. Bland annat går det nu att se vart det finns så kallade påsholkar, alltså var städare kan hämtar säckar att fylla med skräp. Det är heller ingen brist på fler idéer, alla med syfte att underlätta såväl insamlingsarbetet på plats som samarbetet mellan inblandade aktörer samt uppföljningen efteråt.