Ett tjänstebaserat GIS är idag en nödvändighet för att kunna dela och samarbete smidigt, även med ”icke gisare”. Men hur funkar det? Det hoppas jag kunna förklara.

Förenklat sagt innebär en tjänstebaserad IT-arkitektur att man inte behöver koppla något emot en databas. Att koppla data emot en databas kan ofta vara relativt komplext, till exempel måste man försäkra sig om att olika databaser pratar samma språk och förstår varandra.

I en tjänstebaserad arkitektur kan den som äger och vill dela med sig av data göra det via en så kallad tjänst, det vill säga: man exponerar sina data som tjänster. Då behöver inte hårda kopplingar göras emot en databas och det blir enklare att samutnyttja och dela information.

Tjänstebaserat en nödvändighet

Konceptet med ett tjänstebaserat GIS är egentligen inget nytt. Det har utvecklats under ganska lång tid. Den stora skillnaden är att vi nu nått en punkt där innovationen inom GIS och dess relaterade teknologier har gjort att detta inte bara är möjligt, utan faktiskt en nödvändighet.

Ta till exempel den nya licensmodellen i ArcGIS som introducerades i december 2018. Modellen gör information tillgänglig utifrån vem du är och tar hänsyn till varje unik användare, dennes behov och roll i verksamheten. Det går att styra exakt vad en viss person ska se och ha åtkomst till – eller inte.

En sådan modell är inte möjligt utan en tjänstebaserad GIS-arkitektur.

ArcGIS Pro gör det enkelt att dela

Våra kollegor som är ”icke gisare” kommer aldrig ta sig tid att installera, lära sig, och använda ett komplett GIS. Det blir helt enkelt för mycket overhead. Men de kan absolut (och kommer att) klicka på en länk i ett mejl, eller ett bokmärke på skrivbordet. Alltså på ett enkelt sätt ta del av relevant data via en tjänstebaserad arkitektur.

Det handlar bara om att ge tillgång till det. ArcGIS Pro är skapad för att du ska kunna göra just det.

Läs mer: Portal och appar i modernt GIS gör data tillgängligt för fler

Ladda ner guide med 8 steg som stöttar förändringsarbetet: