Du har säkert stött på begreppet ”tjänstebaserat” förut. Men vad är det? Och varför är ett tjänstebaserat GIS så bra? För det är det. I det stora hela innebär uttrycket att du, dina kollegor och intressenter kan få tillgång till relevanta kartor och data var ni än befinner er. Och kan fatta beslut utifrån korrekta underlag, vilket såklart alltid är högintressant.

Senast uppdaterat: 10 januari 2023

I en tjänstebaserad arkitektur kan den som äger och vill dela med sig av data göra det via en så kallad tjänst. Tjänster gör det enklare att samutnyttja och dela information och gör att du inte är begränsad till lokala data. I GIS-världen är exempelvis olika karttjänster högst relevanta att ta del av och dela.

Annorlunda uttryckt innebär en tjänstebaserad IT-arkitektur att du inte behöver koppla något emot en databas. Att koppla data emot en databas kan vara relativt komplext, till exempel måste du försäkra dig om att olika databaser pratar samma språk och förstår varandra.

”Tjänstebaserat” kan alltså också ses som ett lättare sätt att driftsätta – eller implementera – ett IT-system. I vårt fall ArcGIS.

Fördelar med ett tjänstebaserat GIS

Några fördelar med att implementera ArcGIS på ett tjänstebaserat sätt är att:

  • Du, kollegor och intressenter kan komma åt relevanta data och kartor direkt via appar i mobilen eller surfplattan även när ni inte är på kontoret.
  • Ett unikt inlogg styr vilka data varje individ ska ha tillgång till (och för det krävs en tjänstebaserad GIS-arkitektur) så att rätt information alltid är nära till hands.
  • All data är samlad på ett och samma ställe där den betydligt enklare kan ajourhållas. Gamla versioner och otaliga kopior är inte längre ett problem.

Att ha åtkomst till korrekta och uppdaterade data dygnet, varsomhelst ifrån, är såklart oerhört värdefullt och ännu viktigare i situationer som ofta kräver snabba beslut eller där stora värden står på spel.

Idag är ArcGIS byggt för en tjänstebaserad implementation där GIS-portalen är navet via vilken alla data flödar, och ArcGIS Pro är den främsta applikationen för allt slags GIS-relaterat arbete.

Tjänstebaserat arbetssätt en nödvändighet

Konceptet med ett tjänstebaserat GIS är egentligen inget nytt. Det har utvecklats under lång tid. Den stora skillnaden är att vi nu nått en punkt där innovationen inom GIS och dess relaterade teknologier har gjort att detta inte bara är möjligt, utan faktiskt en nödvändighet.

Det är inte bara du och dina närmaste kollegor på GIS-avdelningen som vinner på det tjänstebaserade GIS:et. Eftersom tekniken gör det möjligt att, på ett anpassat sätt via till exempel konfigurerbara appar, dela kartor och data även till en bredare publik kan du enkelt sprida analyser, insikter och rapporter till fler som behöver information och underlag.

Appar i tjänstebaserad arkitektur gör GIS:et tillgängligt för fler

Dessutom finns flertalet appar skapade för att även de som inte är experter inom GIS själva ska kunna inhämta viss information ur data. Du slipper vara en flaskhals och kan ägna dig åt mer komplexa GIS-uppgifter än att till exempel exportera och mejla ännu en pdf-rapport. Förvänta dig att få mer att göra, inte mindre, särskilt i takt med att dina kollegor upptäcker vilka fler möjligheter geografiska data erbjuder.