5 sätt att dela data från och inom ArcGIS Enterprise

  • Dela data inom en tidsbegränsad period

Teknik

5 sätt att dela data från och inom ArcGIS Enterprise

Med ArcGIS kan du dela data enligt verksamhetens behov. Men det finns några behov och delningsmönster som är vanligare än andra och utgör en bra utgångspunkt när du ska välja rätt väg för din verksamhet. För att inte gå vilse i datadelningsdjungel berättar jag om vilka.

Allt eftersom datamängderna växer runtom i organisationer blir det allt viktigare att kunna hantera och dela rätt data till de personer som behöver tillgång till det, och att göra det på ett effektivt sätt. För utan åtkomst till den data och den information man behöver, blir det svårt att göra ett bra jobb.

Tack och lov erbjuder ArcGIS Enterprise den säkerhet och tekniska finess som krävs för att lyckas med det.

Men trots att data behöver kunna delas precis enligt de behov som finns i varje unik organisation så finns det ändå en handfull metoder som är de vanligaste och stöttar de allra flesta verksamheter. Det är dem jag kommer presentera här.

1. Dela från ArcGIS Enterprise till ArcGIS Online

Dela data från ArcGIS Enterprise till ArcGIS Online

Ett av de vanligaste behoven hos våra användare är att kunna dela data från ArcGIS Enterprise direkt till ArcGIS Online. Fördelarna med att kunna dela och sprida data från ArcGIS Enterprise till ArcGIS Online är att du kan sprida vidare från ArcGIS Online och till alla relaterade webbappar, som till exempel Operations Dashboard och Story Maps.

Eftersom datan som sprids till ArcGIS Online är en exakt kopia av den data som finns i ArcGIS Enterprise är en inloggning i ArcGIS Online allt som krävs för att få tillgång till informationen.

Så länge länken mellan ArcGIS Enterprise och ArcGIS Online består uppdateras data i ArcGIS Online i takt med förändringar i originaldata.

2. Dela data från ArcGIS Online till ArcGIS Enterprise

Dela data från ArcGIS Online till ArcGIS Enterprise

Behovet att kunna hämta in data från ArcGIS Online till ArcGIS Enterprise är kanske som störst när vi pratar insamling och hantering av data ute i fält. Precis som det går att ta del av data från ArcGIS Enterprise via en webbapp och en inloggning i ArcGIS Online; på samma sätt funkar det nu fast åt andra hållet. Med en inloggning i ArcGIS Online lägger du som hanterar data i fält in nya data på ett geoobjektlager som blir tillgänglig i ArcGIS Enterprise.

När datainsamlingen är klar delas geoobjektlagret med ArcGIS Enterprise där det blir redigerbart, antingen genom att exporteras till en geodatabas eller kopieras som ett nytt geoobjektlager för vidare bearbetning.

3. Dela inom en tidsbegränsad period

Dela data inom en tidsbegränsad period

Det finns många tillfällen då det är önskvärt att sätta upp ytor och metoder för samarbeten där man behöver dela data bara under begränsade tidsperioder, som i samband med ett projekt, ett event eller en akut insats.

Polis och räddningstjänst kan till exempel vilja dela data när de samarbetar för att hantera insatser vid katastrofer, vare sig det är inom ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online eller mellan de båda.

Samarbetsmöjligheterna i ArcGIS gör det möjligt att snabbt skicka bedömningar och prognoser av en viss situation så att intressenter kan uppskatta både vilka insatser som redan satts in och vad man själv behöver göra.

Samma metod kan användas även när organisationer vill dela data med partners eller kunder. Det kan ske under en tidsbegränsad period eller tills vidare.

4. Från flera till en

Dela data från flera till en

Det är inte ovanligt med flera lokala installationer av ArcGIS Enterprise, men där alla användare behöver dela med sig av sina data till en gemensam yta. Då kan det vara en bra idé att låta ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise utgöra den centrala datapunkten.

Med den här metoden delar varje enskild användare utvalda data till ett centralt nav. Det är ett vanligt behov inom företag och verksamheter som löpande behöver dela och uppdatera sin data till verksamhetens huvudkontor eller regioncentralen, till exempel.

Navet kan rent teknisk vara såväl ArcGIS Online som en ArcGIS Enterprise-installation.

5. Från en till flera

Dela data från en till flera

Om behovet istället är att kvalitetssäkrad data behöver delas ut till användare, är det navet som gör data tillgänglig till de som behöver det. De som sedan behöver olika slags data kan hämta just den datan och bearbetar vidare till kartor, appar och andra informationsprodukter inom just deras verksamhetsområden.

Eftersom det centrala datanavet enbart gör information tillgänglig kan övriga användare i samarbetet bara ta emot data och inte själva bidra.

Det här är ett delningsmönster som är vanligt på till exempel en GIS-avdelning, kommuner och städer, vissa huvudkontor och inom projektledning.

Jag hoppas att det här har gett dig lite inspiration kring hur du kan samarbete och effektivisera med hjälp av ArcGIS i din organisation.

Ladda ner rollmatris över hur du skapar värde med GIS i hela organisationen:

Om skribenten: Håkan Nordlund - Teknisk chef och partneransvarig

Håkan arbetar nära Esris produktutvecklingsteam i USA för att kunna bidra till och föra in den bästa GIS-tekniken till Sverige. Dessutom arbetar han med partners till Esri Sverige för att ge dem de rätta förutsättningarna att bygga fokuserade appar och lösningar ovanpå ArcGIS-plattformen.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev