eSem: Lär dig koppla data till ArcGIS

  • eSeminarium: Koppla data till ArcGIS

Tips och tricks

eSem: Lär dig koppla data till ArcGIS

Lär dig dra nytta av hur ArcGIS kan koppla samman all slags data, inklusive företagsdata och öppna data. I ett eSeminarium får du se hur du skapar tillgång till dataströmmar och automatiserade arbetsflöden, utan att behöva koda.

Efter att ha sett det här eSeminariet förstår du hur det går till när man skapar flöden av data mellan ArcGIS och annan teknologi och hur du kan använda verktyg för att transformera data inom och mellan olika digitala arbetsytor.

Seminariet är noga med att visa alla steg så det krävs inga speciella förkunskaper från dig som är deltagare.

Om skribenten: Magnus Kull - Utbildningschef

Magnus Kull arbetar med frågor som rör utbildning, med alltifrån lärarledda kurser till e-learning. Han har lång erfarenhet av GIS-branschen och förstår värdet av kompetensutvecklingens betydelse för att få ut maximal nytta av den moderna GIS-tekniken.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev