En nyckelkomponent inom GIS-analyser handlar om att kunna lokalisera var saker befinner sig. Men hur gör man om man vill ta reda på var något borde vara? Sustainability Modeling används när du vill ta reda på den bästa platsen eller området för en given fråga.

Sustainability Modeling handlar om att kombinera flera dataset, utifrån ett antal kriterier, till ett lager med målet att hitta en optimal plats eller det bästa området för en viss fråga, uppdrag eller byggnad.

Den här eKursen ger dig grunderna.

 Till eKursen: Introduction to Sustainability Modeling