Lantmäteriet samordnar och planerar smartare med karta som ger översikt