Version 10.7 av ArcGIS Enterprise är här. Som vanligt är det en hel del nyheter och vi har valt ut de vi tror är av störst intresse för er.

Smartare möjligheter att designa kartor med mapping, en anteckningsbok som gör det enklare att arbeta med Python direkt i ArcGIS och offlinekartor är bara några nyheter i ArcGIS Enterprise 10.7.

Analysera relationer mellan hjälp av visualisering

Nytt inom mapping och smarta sätt att designa kartor är att du nu kan jämföra två numeriska attribut på en karta med hjälp av olika färger. Det kan vara användbart om du till exempel behöver analysera ett dataset av hyresrätter och se hur antalet boenden relaterar till energianvändningen, eller om du behöver följa ett väderfenomen som orkaner och se hur hastighet och kraft påverkar varandra.

Läs mer under i dokumentationen, under Relationship.

Visa relationer i ArcGIS Enterprise

Med hjälp av stilen för att visa relationer kan du visualisera hur två attribut, som en orkans hastighet och kraft, samverkar.

Skapa återkommande geometriska mönster (tessellationer)

Med verktyget Generera Tessellationer i Kartvisaren kan du skapa lager av mönster utifrån en given form och storlek. Verktyget delar upp din karta så du till exempel kan studera en viss yta. Här nedan ser du en tessellation, ett geometriskt mönster, skapat av hexagoner.

Lär mer i hjälpen för att generera tessellationer (eng).

Tessellation i ArcGIS Enterprise

En tessellation; ett genometriskt mönster uppbyggt av en form som upprepas.

ArcGIS Notebook Server

Nu kommer ArcGIS Notebook server till ArcGIS Enterprise. Notebook gör att du kan skriva, förklara och köra Pythonkod på ett och samma ställe. Det här är speciellt intressant för dig som är avancerad användare och idag jobbar mycket i till exempel ModelBuilder eller behöver hantera olika typer av automatisering, administration och analys.

Läs mer på Notebook Server announcement blog eller kika på den här filmen från årets Developer Summit:

Kartor att använda offline

Skapa kartor för användning offline redan i förväg. Det snabbar på och underlättar till exempel insamling av data i fält, även när nätverk saknas. Tillbaka i områden med nätverk laddas datan sedan upp och genom schemalägga uppdateringar kan du säkerställa att dina kartor regelbundet uppdateras utifrån senast insamlad data.

Läs mer om att skapa offlinekartor (eng).

Skapar offlinekartor i ArcGIS

Förberedda och aktuella kartor som kan användas offline gör det enklare för fältarbetare att samla in data i områden där nätverk saknas.

Nytt filformat för tilepaket

Ett nytt filformat för tilepaket är nu tillgänglig när du skapar ett tilepaket i ArcGIS Pro: .tpkx. Det gamla formatet .tpk finns kvar men fördelen med det nya formatet är en mer optimerad lagring. Formatet .tpkx har dessutom en öppen specifikation.

Definiera ett extra intressant område i driftade geoobjektlager

När du behöver specificera vad som definierar ett visst område i ett driftat geoobjektlager kan du ange det utifrån en viss yta. Ytan kan vara i form av en rektangel, kvadrat eller med skräddarsydda gränser. Det driftade geoobjektlagret gör sedan bara den data tillgänglig som finns inom det angivna området.

Läs mer om hur du definierar ett område.

Fördefinierade värden i driftade geoobjektlager

Nu är det möjligt att fördefinierad en lista av värden till specifika fält i dina driftade geoobjektlager. Fördelen är att du kan korrigera för felaktiga data eller stavfel, genom att bara kunna välja ifrån den fördefinierade listan av värden direkt när data förs in.

Läs mer om hur du definierar listor.

Fördefinierade listor i ArcGIS

I det här exemplet har fältet för ”Ward” ett antal fördefinierade värden att välja emellan.

Webhooks berättar när något skett

Med webhooks kan du nu få notiser när det sker uppdateringar i Enterprise-portalen, som när ett objekt lagts till i en grupp eller när en användare raderats. Det här är extra relevant för dig som är administratör, utvecklare eller partner.

Du bestämmer själv hur enkel eller omfattande information du vill få om förändringen. Läs mer i webhooks documentation.

Fler nyheter i filmat format

Det här är som sagt bara ett urval av nyheter i ArcGIS Enterprise 10.7. Se mer i den här videon: