197 träd. Så många har alla ni som besökte och tävlade i vår monter under Position 2019 bidragit till. Tack till dig som var en del av detta!

Under mässan Position i Kista i mars i år genomförde vi en montertävling där alla som ville kunde delta och svara på några frågor om ArcGIS och hur GIS-tekniken kan bidra till en med hållbar värld. Som en del i vårt eget hållbarhetsarbete valde vi att låta själva tävlingsvinsten bestå i att plantera ett träd per deltagare via organisationen Vi-skogen.

Totalt hade vi 197 glada tävlande, och lika många träd kommer nu bli planterade i Östafrika. Tack alla ni som deltog!

Rätt svar i tävlingen

Var du en av deltagarna och vill veta vilka de rätta svaren var? De kommer här:

Survey123 och Collector är två av våra vanligaste fältappar men vilken av dem är kartcentrisk, det vill säga utgår från en karta?

Rätt svar: Collector.

Hur stor procentuell yta av det avgränsade området ovanför Gävle blev förstört av bränder i somras?

Rätt svar: 18%

I somras fanns det god anledning att använda NDVI i GIS-analyser. I vilket syfte?

Rätt svar: Beräkna skogsbränder

Vad heter kartan som är central för att städa stranden på Västkusten?

Rätt svar: Strandstädarkartan

Vilken av våra GIS-appar är primärt framtagen för att flöda in realtidsdata och ge översikt direkt?

Rätt svar: Operations Dashboard for ArcGIS

Hur kan GIS effektivisera den cirkulära ekonomin?

Rätt svar: Ett geografiskt informationssystem skapar förutsättningarna att spåra hela produktionskedjan och säkerställer att krav, riktlinjer och lagar efterlevs.