Som någon av en faktanörd, med en förkärlek till metoder som kan sprida informationen på ett sätt som är enklare för fler att förstå, vill jag lyfta fram en rapport om cykelpendling. Eller mer specifikt hur Regionala Cykelkansliet på Region Stockholm har valt att presentera rapportens innehåll: med hjälp Story Maps.

Det är en allmänt vedertagen sanning att det är svårt att nå ut, nå fram och nå in med ett budskap. Det finns ett stort brus att försöka ta sig igenom. Forskning och statistik är då kanske inte den informationstyp man framför allt ser tränger igenom.

Rapport i annan form

Men undantag finns! Nyligen trillade jag över en rapport om möjligheter till ökad cykelpendling i Stockholm.

Det låter kanske inte alltför upphetsande men rapporten presenterades på ett sätt som fångade mitt intresse, både till sin form (en Story Map, som i allt väsentligt är en plattform för att enkelt bygga hemsidor och inkorporera digitala och interaktiva kartor) och med sitt bredare budskapet: om fler cyklar mer vinner vi hälsa, hållbarhet och jämlikhet.

Cykling bidrar till jämlikhet

Hur vi erhåller förbättrad hälsa genom att cykla mer är självförklarande. Även hur cyklister bidrar bättre till hållbarhet när bilar och andra vanliga fordonstyper väljs bort.

Jämlikhet då? Jo, rapporten har kommit fram till att:

…det finns en stor potential för ökad cykling i de grupper som cyklar minst idag. Det gäller till exempel kvinnor, unga vuxna och låginkomsttagare. Potentialstudien visar att satsningar i cykelinfrastruktur och bättre cykelvägar är en viktig jämlikhetsfråga.

Glädjande sätt att visa statistik

Jag är såklart lite jävig i min positivism kring det här eftersom Regionala Cykelkansliet på Region Stockholm har använt Story Maps, som ju är en av våra produkter inom ArcGIS.

Alldeles frånsett det bli jag glad när jag ser hur verklig statistik och siffror får ligga till grund för beräkningar som kan bidra till bättre hälsa och ökad hållbarhet, både social och miljömässig. För alla.

Se rapporten i Story Maps direkt nedan eller klicka dig in här.

Fler sätt att använda Story Maps

Här får du fler tips på hur andra använder sig av Story Maps för att berätta och förklara på ett enklare sätt: