Kom igång med ArcGIS Image Server för deep learning

  • Kom igång med deep learning med ArcGIS Image Server

Teknik

Kom igång med ArcGIS Image Server för deep learning

Sitter du med ArcGIS Image Server och ArcGIS Enterprise och vill komma igång med deep learning? Då behöver välja vilken klient du vill ska användas.

ArcGIS Pro, Map Viewer i ArcGIS Enterprise-portalen, ArcGIS API for Python eller ArcGIS Notebook Server är alla olika alternativ som kan användas för att jobba med deep learning i din kombination med ArcGIS Image Server och ArcGIS Enterprise. Här går jag igenom de olika fördelarna med varje alternativ.

Fördelar med ArcGIS Pro

Med ArcGIS Pro som klient kan du använda de arbetsflöden du redan är van vid för att implementera deep learning-processer. Det är speciellt användbart för GIS-analytiker som redan arbetar i ArcGIS Pro och behöver tillgång till hela uppsättningen av geobearbetningsverktyg för att utföra analyser av det som blir resultatet av genomförd deep learning.

Deep learning i ArcGIS Pro

Deep learning i ArcGIS Pro.

Fördelar med Map Viewer

Map Viewer i ArcGIS Enterprise-portalen är ett bra alternativ när du vill använda en lätt webbklient, särskilt en som är tillgänglig för vem som helst i organisationen. Från och med ArcGIS Enterprise 10.7 omfattar den befintliga uppsättningen för rasteranalys i Map Viewer även alla verktyg inom deep learning.

Deep learning i Map Viewer

Deep learning i Map Viewer.

Fördelar med ArcGIS API for Python

Att låta ArcGIS API for Python utgöra klientvalet är utmärkt för utvecklare eftersom hela deep learning-processen, inklusive träningen av modellen, kan ske i den lokala Python-miljön. Observera att du behöver koppla upp dig emot din ArcGIS Enterprise-installation.

Fördelar med ArcGIS Notebook Server

ArcGIS Notebook Server är en spännande nyhet som kom med ArcGIS Enterprise 10.7. Notebooks ger dig samma möjligheter som Python API men eftersom Notebooks redan är integrerad i din portal blir det enklare att lägga till verktyg för senare analyser. Dessutom är ArcPy inkluderat om du har ArcGIS Notebook Server Advanced vilket ger dig tillgång till samma geobearbetningsverktyg som du skulle ha i ArcGIS Pro om du använde Python.

Den största skillnaden mellan ArcGIS Notebook Server och Python API är att Python API är lokal medan uppgifter i ArcGIS Notebooks körs på dina servrar.

Om skribenten: Erik Lassyms - Teknisk rådgivare

Erik Lassyms har ett stort intresse för ny teknik och hur den kan skapa nytta i olika verksamheter. Han möter kunder och deras utmaningar på en mängd nivåer och hjälper till med såväl installationer som utbildningar. ArcGIS Enterprise och appar är de GIS-produkter han främst jobbar med.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev