Därför är en uppgradering av ArcGIS värd insatsen

  • Skutta med i utvecklingen

Teknik

Därför är en uppgradering av ArcGIS värd insatsen

Som GIS-användare med planer på ett kommande fältinventeringsarbete vet du att den senaste Collector eller Survey123 eller kanske Drone2Map uppfyller alla behov du har. Om bara en uppgradering av befintlig ArcGIS-installation görs.

Det behöver såklart inte vara en fältinventering som stundar. Det kan likaväl handla om rena geografiska analyser eller om kartering, om hederligt skapande av papperskartor eller något annat georelaterat projekt.

Oavsett vilket är grundproblematiken densamma: du har ett behov som en nyare installation av ArcGIS kan lösa. Utmaningen är att få ansvarig beslutsfattare att förstå varför det är mödan värt att genomföra uppgraderingen.

Stödargument för uppgradering av ArcGIS

Som ett stöd för dig ger vi både argumenten som väger emot en installation såväl som argumenten och värdena som förhoppningsvis i slutändan leder till en välkommen uppgradering.

Argumentationen riktar sig framförallt emot verksamheter som sitter i en äldre version av ArcGIS Enterprise. Men själva fördelarna med en uppgradering är förstås desamma oavsett version.

Argument för att INTE uppgradera

Argument FÖR att uppgradera

Därför är uppgraderingen värd insatsen

Verksamheten rullar på ändå. Då kan det inte vara avgörande att uppgradera. Vi väntar ett tag till. Särskilt i stora organisationer är det svårt att ha överblick över alla avdelningar. När uppgradering inte sker köper avdelningar istället in andra lösningar för att täcka ett behov.

Samtidigt är den efterfrågade funktionaliteten ofta redan är något man betalar för som en del av sitt ArcGIS-underhåll, och som man har tillgång till om man uppgraderar.

Pengar och tid sparas då onödiga inköp inte görs.

Med en uppgradering får hela organisationen tillgång till de senaste funktionerna. Separata lösningar behöver inte köpas in.

Vi har så många beroenden med andra system. Här behöver en systeminventering göras så man vet hur olika system kan komma att påverkas av en uppgradering. Det är den mest tidskrävande delen av jobbet.

När verksamheten har en tydlig bild av olika systemkopplingar kan man skapa en plan för hur uppgraderingen ska genomföras. Då ser man också vilka system och lösningar som kan fasas ut i och med att en nyare ArcGIS-installation då innehåller funktionerna som behövs.

Verksamheten kan effektiviseras och bli säkrare genom att konsolidera system.

Eftersom funktionalitet och verktyg utvecklas i takt med varje ArcGIS-version är sannolikheten stor att flera separata systeminköp kan avslutas eller fasas ut efter genomförd uppgradering.

Vinsterna med färre system är bland annat:

  • Ökad säkerhet.
  • Enklare att uppgradera i framtiden när det finns färre systemkopplingar.
  • Enklare att supportera och ajourhålla, såväl systemet i sig som kunskapen hos de medarbetare som behöver utföra arbetet.
  • Sparar tid och pengar när fler kan dra nytta av samma funktioner, verktyg och utbildningsinsatser.
  • Behovet att konvertera data mellan olika system minskar.
Det är dyrt och tar tid att uppgradera. Absolut, det tar en viss tid att uppgradera och kan också kosta en del i resurser.

För att göra uppgraderingen till en mindre fråga släpps numer lite mindre uppgraderingar cirka tre gånger om året istället för en stor ungefär var 18:e månad.

Verksamheter som verkligen vill kunna ta del av det senaste kan på så vis välja att lägga en mindre insats lite oftare. Övriga kan lägga en lite större insats ungefär var tredje gång och ändå vara bra med i matchen.

Projekt och arbetet i övrigt löper smidigare när verksamheten har uppdaterade och driftsäkra system.

Den senaste releasen innehåller alltid:

  • Den högsta säkerheten.
  • Teknik som matchar alla senaste IT-standarder.
  • De senaste funktionerna som underlättar i arbetet, efterfrågade av användare.
  • Buggfixar.

Man ser till att man alltid har rätt till support när man uppgraderar löpande.

Det passar inte just nu, vi har annat som måste prioriteras. Går det inte att genomföra en uppgradering just nu så kan det vara bättre att vänta. Men boka in när uppgraderingen kan ske, och gör alla förberedelser som behövs.

Det kommer alltid finnas projekt som är viktiga, IT-miljön måste ändå kunna fungera effektivt för att stötta upp verksamheten.

För värden med en uppgradering, se allt ovan.

Om skribenten: Annika Hermodsson - Chef Team Enterprise

Annika drivs av är möjligheterna som finns i geografin: hur geografiska analyser kan berätta mer om hur vår värld ser ut och ge kunskap som kan göra den bättre. Med allt som händer både inom ArcGIS-plattformen och hos kunderna står utvecklingen aldrig still. Det skapar en energi som fortfarande efter nästan 1,5 decennium på Esri Sverige inspirerar Annika och gör GIS roligt att jobba med.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev