Med hjälp av de nya attributmöjligheterna i Arcade kan du enkelt kombinera frågor från flera olika lager i din karta, och returnera informationen till en gemensam popupruta. Utan att behöva gå in i själva datakällan.

I det typiska, gamla, fallet behöver du skapa en popupruta för varje lager eller gå tillbaka till dina källdata och lägga ihop datan i ett lager. Med hjälp av FeatureSets i Arcade slipper du det här omaket. Det gör dina kartor enklare att förstå och navigera i för dina läsare.

I exemplet nedan används data från två olika lager i popuprutan. Tabellen är mer intressant och enklare att läsa när all data är samlad i samma graf, än om datan varit presenterad i separata tabeller.

Popupruta med Arcade

Olika data behöver inte finnas i samma lager. Observera att det andra lagret är urbockat.

För att göra det här på någon av dina egna webbkartor skapar du det lager du vill hämta data ifrån (ett kontextuellt lager), skriver en kort kod som förklarar för Arcade vad du vill göra och kopplar sedan det kommandot till popuprutan.

Det kontextuella lagret behöver inte vara synlig i din teckenförklaring för att du ska få önskat resultat.

Vips, så har du nu på ett betydligt enklare sätt presenterat relevant data!