Att skapa värde av data när det redan är ordning och reda på de spatiala formaten är ingen konst för de med goda GIS-kunskaper. Värre är det när platsdatan gömmer sig i vanliga Worddokument, textfiler och presentationer. Men det finns en smidig lösning.

Vilken verksamhet har inte enorma mängder information över platser och adresser utspridda i vanliga Worddokument, digitala anteckningsblock, mejlen, från sociala medier, hemsidor eller presentationer i Powerpoint till exempel? Det vill säga geografisk data som skulle kunna analyseras och ge värdefulla insikter.

Om den bara fanns strukturerad i spatiala filformat.

LocateXT är ett tillägg till ArcGIS Pro som kan hjälpa till med detta. Det läser av den ostrukturerade datan och identifiera platser, adresser, koordinater och liknande för att sedan omvandla dessa till korrekta geografiska format.

Polisexempel visar effektiviteten

Det finns antagligen lika många exempel på hur en verksamhet kan ha användning av tillägget som det finns verksamheter. Här är ett exempel på hur LocateXT kan hjälpa till inom polisväsendet:

Över tid har en polisstation samlat på sig hundratals digitala Word-rapporter om misstänkt brottslighet och olika incidenter. I dokumenten finns noteringar som rör datum, tid, platser och typ av händelse.

Det skulle nu vara värdefullt att få en bättre överblick över var brott och incidenter inträffar, för att se om det finns några mönster och om det går att sätta in förebyggande åtgärder.

Markerar och placerar ut på karta

Det vanliga sättet att utläsa vad som skett var i den stora mängden rapporter skulle innebära många timmars manuell genomläsning av materialet. Med LocateXT räcker det att dra in relevanta dokument eller hela mappen in i ArcGIS Pro.

Dra in i ArcGIS Pro

Väl i ArcGIS Pro letar LocateXT med en vanlig söksträng igenom all information, markerar alla händelser och lägger ut dem som punkter på en karta. Tänk så många timmar av repetitivt arbete som sparas in. Något som i förlängningen ger en effektivisering som samhället tjänar på i såväl pengar som i ökad trygghet.

På det här viset utgör LocateXT ett enkelt men kraftfullt metod att skapa nya insikter av befintliga data. Jag hoppas du får god användning av det!

Läs mer om LocateXT (eng)