Så visas foton snyggare i popuprutor

  • Snyggare popuprutor i ArcGIS

Tips och tricks

Så visas foton snyggare i popuprutor

Det sägs att ”the devil is in the details”. Ju bättre du får ordning på detaljerna, desto bättre blir slutresultatet. Det är sant i alla fall för popuprutor med bilder i. Använder du foton i dina popuprutor finns några småsaker som du kan justera för att skapa ett mycket snyggare slutresultat.

Du kan länka till bilder i dina popuprutor med bara de grundläggande inställningarna, men för att få det snyggt är det några saker du bör justera.

Bilderna i det här exemplet är publicerade digitalt. I en kolumn i vårt kalkylblad finns varje bilds URL. Den används för att konfigurera bilderna i vår popupruta.

Så här ser popuprutan ut i sitt grundläggande utförande:

Popupruta i ArcGIS

I fältet PHOTO finns länken till bilden. Den har använts två gånger: för att visa bilden i popuprutan och för att utgöra en länk till originalbilden.

Så här ser dialogrutan ut när vi bestämt vad som ska konfigureras i popuprutan:

Dialogruta i ArcGIS

Här har vissa icke relevanta fält dolts, och vi har använt olika alias för att byta versaler till enbart inledande versaler i ord, för att göra läsupplevelsen bättre.

Så här ser popuprutorna ut nu:

Popupruta i ArcGIS

Det här gav ett bra resultat men vi noterade ett par saker. Först att bilder visas på olika sätt i popuprutan. Något som in sin tur berodde på att vi hade valt att visa bilder med sitt ursprungsformat utan att beskära dem till en fast form.

Den andra saken var att det tog ett rätt bra tag att ladda bilden första gången. Det berodde på att hela originalbilden på 15 MB visades i popuprutan.

Lösningen var enkel. Vi sparade ut en mindre filstorlek för alla bilder som ska visas i popuprutan samt justerade så att de hade samma proportioner. Bildtypen lade vi sedan till som ett fält för miniatyrbilder (PHOTO_TH) i popuprutan.

Dialogruta i ArcGIS

Slutresultatet blir nu popuprutor som snyggt och konsekvent visar bild och information på samma sätt.

Tips att tänka på:

  • Spara ner miniatyrbilder så de inte har större filstorlek än nödvändigt. Du kan alltid länka till originalbilden om det behövs.
  • Se till att det inte spara dina bilder på en plats som kan tas bort av misstag.
  • Du kan spara dina bilder på ArcGIS Online men de måste då delas publikt för att URL:erna ska fungera.

Om skribenten: Erik Lassyms - Teknisk rådgivare

Erik Lassyms har ett stort intresse för ny teknik och hur den kan skapa nytta i olika verksamheter. Han möter kunder och deras utmaningar på en mängd nivåer och hjälper till med såväl installationer som utbildningar. ArcGIS Enterprise och appar är de GIS-produkter han främst jobbar med.

Relaterade inlägg

ArcGIS-bloggen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev