Vi på Esri Sverige vill göra mer för miljön. Därför ser vi till att fler träd kan planteras för att väga upp de koldioxidutsläpp som är en konsekvens av energianvändning, luncher och resor till och från ArcGIS Användardagar.

Att arbeta för ökad hållbarhet är idag en självklarhet för de flesta organisationer, och Esri Sverige är inget undantag.

– Vårt interna hållbarhetsarbete är oerhört viktigt för oss då vi känner ett ansvar att bidra till en minskad klimatpåverkan. Tekniken går framåt och vi behöver ta del av information och kunskap för att säkerställa att vi gör allt vi kan för att bidra till ett hållbarare samhälle, säger Gunilla Larsson, CFO för S-Group där Esri Sverige ingår.

Klimatkompenserar allas resor

Som en del av drivkraften att bidra på ett hållbart sätt har Esri Sverige i år valt att klimatkompensera hela eventet ArcGIS Användardagar.

Initiativet innebär att vi på Esri Sverige klimatkompenserar för alla resor och transporter för såväl egna medarbetare som för deltagare.

Även mer okända utsläpp klimatkompenseras

Vi har också valt att klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som blir en konsekvens av att genomföra själva eventet, men som man kanske inte reflekterar över på samma sätt: All matproduktion innebär en viss mängd koldioxidutsläpp. Samma sak är det med produktion av energi, samt hantering av avfall och skräp efteråt.

Allt detta kompenserar vi också för.

Samarbete med organisation

Klimatkompensationen genomförs i samarbete med Zero Mission. De garanterar att vi väger upp de koldioxidgenererande aktiviteterna mot lika reducerande initiativ, såsom plantering av träd och skog i utvalda delar av världen.

Läs mer om, och anmäl dig till, ArcGIS Användardagar 2019