Varför ha fler system än som behövs? Det finns idag inga geografisk relaterade frågor som ArcGIS med sitt vidsträckta utbud av lösningar inte kan lösa. Det har du som GIS-expert allt att vinna på.

En övergripande nytta med att välja ett geografiskt informationssystem såsom ArcGIS är att det går att konsolidera systemparken, och plocka bort de system som inte behövs. Och jag kan garantera att det finns flera.

En av våra kunder kunde till exempel ersätta bortåt 25 system med sin enda ArcGIS-installation. Fler system kommer fasas ut allt eftersom avtalstider går ut.

Slutet digitalt flöde

Förutom uppenbara ekonomiska vinster med detta ger det också vinster i form av effektiviseringar. Färre system innebär färre antal system att underhålla och uppdatera, vilket frigör tid som kan läggas på annat.

Behovet av att konvertera data som flödar mellan system, riskerna för missuppfattningar, minskar. Eller försvinner helt.

För dig som GIS-expert blir arbetet förstås också enklare.

Data som samlas och hanteras inom samma system är enklare att arbeta med. Med tillgång till alla moderna appar i ArcGIS-plattformen kan du till exempel skapa ett slutet digitalt flöde hela vägen från datainsamling, lagring och analys vidare till spridning, samverkan och kommunikation.

Tid frigörs

Längs hela cykeln kan dina kollegor – på egen hand – bidra med data, eller återkoppla, eller skapa egna kartor. När du inte behöver hjälpa till med enkla knapptryckningar kan du fördjupa dig mer i kartering, geografisk analys eller vilken del inom GIS du brinner för.

Har din verksamhet ArcGIS-plattformen behöver ni inget annat GIS-system. Inte ens ett litet. Så enkelt är det.

Ladda ner rollmatris över hur du skapar värde med GIS i hela organisationen: