Senaste ArcGIS Pro är här! Fullproppad med nyheter, som till exempel dynamisk kustring av stora mängder geoobjekt och mer verklighetstrogna metoder att återge vatten och ljus i 3D-sener, tror jag inte att du blir besviken.

Under sommaren fick vi ta del av allt det nya som kommit till version 2.4 av ArcGIS Pro. Bland alla nyheter har jag valt ut en handfull som jag vill lyfta lite extra.

Dynamisk klustring av geoobjektpunkter (dynamic feature binning)

Redan förut gick det att klustra samman stora mängder punktdata i fisknät, eller tessellationer, för att få en bättre översikt. Men det var en tung manuell process. Den goda nyheten nu är att klustringen sker mer automatiserat och dessutom helt dynamiskt.

Med den nya metoden kombineras stora mängder geoobjektpunkter i så kallade bins. En bin utgörs av en polygon som grupperar datan utifrån sitt geografiska område och symbolsätts utifrån angivna numeriska värden. Polygonernas storlek och värde justeras sedan automatiskt – eller dynamiskt – i relation till skalan på kartan.

Varje dynamiskt lager består av två delar: geoobjektpunkterna och polygonerna för alla bins.

Baserat på antalet attribut inom varje hexagon får du samtidigt en dynamisk översikt över vad som är mest förekommande inom varje geografiska delområde. Finns fler av ett visst attribut inom ett område får den hexagonen en given färg, ett annat antal attribut i en annan hexagon ger en annan färg. Eller med andra ord: kartan visualiserar majoriteten av de attribut som finns inom varje enskild hexagon.

Läs mer: Introduction to Dynamic Feature Binning in ArcGIS Pro

Bins förenklar

Exempel på en karta där data klustrats samman i polygoner.

Mer realistisk visualisering i 3D-scener

Tekniken inom 3D fortsätter att utvecklas. Nu kan du skapa ännu mer verklighetstrogna kartor och modeller i 3D, till exempel genom förbättrade metoder att återge vattenspeglingar och ljuseffekter.

Mer verklighetstroget vatten i 3D

Ambient Occlusion simulerar belysningen av kartscener som annars kan vara blockerade från omgivande ljus, såsom sprickor, skrevor och fogar, för att öka illusionen av djup.

  • Eye-dome Lightning gör det enklare att urskilja reliefer och andra former i ett kompakt punktmoln.
  • Material Support in Markers gör det möjligt att i 3D-modeller mer verklighetstroget återge ljus samt simulera ojämnheter och metalliska och glansiga ytor.
  • Water Fill Symbol gör att du kan visualisera vatten på olika sätt, som vågrörelser eller vattnets färg.

Se fördjupande presentation:

Under Esri User Conference i San Diego fick vi se exempel på hur ArcGIS kan användas för att visualisera vatten på ett verklighetstroget sätt. 

Hantera fastighetsytor smartare

Nu är det enklare att än någonsin att hantera fastighetskartor. Skapa nya ytor från polygoner och linjer eller uppgradera en tidigare tomtkarta från ArcMap till ArcGIS Pro. Eller slå samman gamla fastighetsdata till en ny och större, men låt historiken och relaterad data följa med automatiskt i bakgrunden.

Smartare hantering av fastighetsytor

Även när ytor slås samman följer den gamla datan med, ingen viktig information försvinner. 

Se mer om hur fastighetsytor kan hanteras i ArcGIS Pro 2.4:

En filmad presentation som visar hur fastighetsytor kan hanteras. 

Nya verktyg för geoobjekt i 3D-scener

Tre nya verktyg hjälper dig att skapa mer verklighetstrogna geoobjekt i 3D-modeller:

  • Explode (dela upp) separerar ett geoobjekt i dess individuella 3D-ytor (faces).
  • Med merge (slå samman) kombinerar du individuella geoobjekt eller ytor (faces) på samma lager till ett gemensamt geoobjektlager.
  • Slice multipatch (beskär) delar du upp ett geoobjekt utifrån en specifik position, genom av horisontal eller vertikal beskärning.

3D-geoobjekt

Nya verktyg ger utökad kontroll över dina 3D-scener.

Ännu fler nyheter i ArcGIS Pro 2.4

Räcker inte det här för dig? Kika gärna på den här filmen där ännu fler nyheter lyfts fram: