Åsa Johnsen från SMHI tycker att årets User Conference var väldigt bra

<