Mängden relevant data ökar explosionsartat och våra GIS-system blir allt kraftfullare. Möjligheterna är fantastiska samtidigt som efterfrågan kring vad som skall göras och levereras ökar varje dag. Men, handen på hjärtat, hur många gånger har du råkat ut för att data inte är strukturerat på det sätt du önskar eller är i fel format? Hur många gånger har du fått lägga ned för mycket tid för att uppnå önskat resultat och hur ofta har du blivit frustrerad över att dina system inte pratar med varandra? Tack vare FME kan du fokusera på det som är viktigt och låta tidskrävande databearbetningar och smarta integrationer ske per automatik. 

FME är en kraftfull plattform för datahantering och något du kan använda varje gång du behöver få tillgång till data i rätt format på rätt plats.

Datahantering

När man pratar om FME är det många som först och främst tänker på konvertering av data. Och det stämmer, FME kan läsa och skriva ca 450 olika filformat, men det finns mycket mer man kan göra. Bland annat kan man strukturera om och anpassa data för olika applikationer och tillämpningar. Omstruktureringen kan ske både på geometri och attribut genom geometriska operationer, beräkningar, filtreringar och sammanslagningar av olika typer. När du har lärt dig mer om vilka möjligheter som finns så kommer du säkert på fler användningsområden än du först trodde att du hade behov av. 

Automatisering

När vill du att det ska ske? Du kan förstås starta din process manuellt men visst vore det smidigare om det kunde ske per automatik? En dataexport/import som går varje natt? En arbetsorder som skapas i ett ärendehanteringssystem när en IOT-utrustning signalerar ett felmeddelande? Ett paket med kartdata som skapas när en medborgare går in på kommunens hemsida och beställer underlag för en bygglovsansökan? En smart integration som uppdaterar system B när det händer något i system A? Sammanställa en månatlig rapport med innehåll från många datakällor? När du har lärt dig mer kommer du helt säkert på fler processer som med fördel kan utföras automatiskt, fler än du tänkt på tidigare. Och du, nu kan du låta FME göra jobbet!  

Tack vare FME blir data lättåtkomligt, men inte bara data, utan även verktygen för att bearbeta data. Alla behöver inte vara experter, men många kan köra processerna.

Webbinar & mer info  

Fredagen den 20 september kommer vi presentera FME ytterligare via ett webbinar där vi kommer vi visa dig vilken kraftfull och unik plattform för databearbetning FME är och ge exempel på olika tillämpningsområden. Här kan du läsa mer om FME.